31697401_2106580492960193_3571037316875026432_n

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล
ร่วมให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ

 

กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับภาคเอกชนระดมทุนหนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ยกเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาครู-นักเรียนในระดับภูมิภาค ด้วยเทคนิคสอนคิดผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ ในแบบฉบับครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของประเทศไทย

​     เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจากการระดมทุนจากภาคเอกชนของคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และภาคเอกชนใน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ที่มีการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับโลก พร้อมกับเป็นแหล่งฝึกครูและนักเรียนด้วยวิธีสอนคิดของครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนแรกของประเทศไทย โดยมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมทำพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงานอย่างเป็นทางการ

พฤษภาคม 9, 2018
31740112_2065913106996068_5449502299560869888_n

เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้

Follow รองศาสตราจารย์ ดร. […]
พฤษภาคม 4, 2018
7

ความคืบหน้าการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

Follow คณะกรรมการมูลนิธิรา […]
มีนาคม 19, 2018
ฝึกระเบียบวินัย

อาลัยแด่ครู “นฤมล แก้วสัมฤทธิ์” หญิงแกร่งหนึ่งเดียวแห่งบ้านกรูโบ ครูผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชุมชน

Follow “การสอนเด็กเป็นเรื่ […]
มีนาคม 16, 2018
DSC_5844

ปฐมนิเทศครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต่อยอดการทำงานของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคนไทย

Follow ความเคลื่อนไหวภายใน […]