0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB5180.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB4740.3โปสเตอร์16.9 MiB4490.4แผ่นพับ9.2 MiB5200.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB4480.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB4761. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB4811.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB4661.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB4552. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB4022.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB5704. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB4614.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB4664.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB4355. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB4615.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB4726. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB4196.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB4507. พิธีมอบรางวัล7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB3597.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB3567.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB3787.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB3617.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB3417.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB3617.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB3877.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB5147.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB3917.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB3467.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB3527.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB3807.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB3607.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB3417.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB3707.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB3597.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB4177.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB3709. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-051. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB14373. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB9334. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB16245. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB19326. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB476

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ