resource1
 file2  Newsclip  video
 presentaion  Banner_icon  spot

เอกสารตามแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) 

0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB6180.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB5730.3โปสเตอร์16.9 MiB5570.4แผ่นพับ9.2 MiB6190.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB5430.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB5691. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB5721.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB5611.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB5532. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB4882.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB6603. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB5394. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB5484.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB5654.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB5265. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB5515.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB5726. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB5136.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB5367. พิธีมอบรางวัล7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB4487.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB4437.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB4677.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB4477.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB4297.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB4467.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB4797.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB6027.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB4767.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB4317.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB4347.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB4647.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB4537.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB4297.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB4567.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB4477.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB5057.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB456ภาพกราฟิก (banner)20140913 188x136-104x7525.3 KiB50720140913 188x136-120x8626.1 KiB48020140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB49620140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB49020140913 188x136-150x13630.8 KiB49720140913 188x136-50x3623.0 KiB50820140913 188x136-80x8025.1 KiB48520140913 188x136-85x8525.5 KiB48720140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB49720140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB48720140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB49820140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB48420140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB47120140913 253-80x7820.8 KiB47420140913 253-85x7820.9 KiB47020140913 700x150 279.7 KiB49120140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB49120140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB47420140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB48320140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB48120140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB47520140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB48320140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB45620140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB48420140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB48020140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB47420140913 757x315-120x4921.3 KiB48120140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB49820140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB47620140913 757x315-150x15026.1 KiB49020140913 757x315-150x6222.4 KiB46520140913 757x315-480x31563.6 KiB47420140913 757x315-50x2119.2 KiB46920140913 757x315-576x24055.5 KiB50620140913 757x315-576x31573.3 KiB47520140913 757x315-80x8021.0 KiB49120140913 757x315-85x8521.4 KiB477Bangkokpost290.3 KiB1466Bangkokpost-1160x187109.1 KiB480Bangkokpost-150x15024.6 KiB470Bangkokpost-150x1816.8 KiB487Bangkokpost-300x3722.2 KiB473Bangkokpost-480x18753.0 KiB461Bangkokpost-576x18761.3 KiB448Bangkokpost-576x7137.4 KiB504Bangkokpost-640x18766.5 KiB485Bangkokpost-80x8018.0 KiB487Bangkokpost-890x18787.0 KiB476Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1754Matichon803.4 KiB1516Matichon-1160x450227.6 KiB465Matichon-143x7530.1 KiB483Matichon-150x15036.1 KiB471Matichon-260x13643.1 KiB481Matichon-480x686155.2 KiB475Matichon-576x302105.2 KiB465Matichon-640x500159.6 KiB475Matichon-960x375175.5 KiB477

 

กฤตภาคข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 1 ปี 2558 

 

7. กฤตภาคข่าว 2014-09-23(คม ชัด ลึก) "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ...ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! 1.0 MiB7199. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-051. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB15373. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB10294. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB17285. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB20366. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB580

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร