ภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ห้องประชุมป่าสักน้อย ชั้น ๒ เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด

ภาคใต้

วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ จ.นครศรีธรรมรําช โรงแรมทวินโลตัส ห้องประชุมบงกชรัตน์ ๓ ชั้น ๑

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องแซพไฟร์ 101-102 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จำนวน 26 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี โดยดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 1. การเตรียมการก่อนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 1.1 ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.เขตการศึกษา
| 1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัด (รายภาค)