ดาวน์โหลด ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด

ขนาด  1×3 เมตร  อัตราส่วน 1:10

ป้ายประชาสัมพันธ์ (5.0 MiB, 1137 downloads)

banner-pmca20141010-01

ภาพกราฟิก (banner)20140913 188x136-104x7525.3 KiB57320140913 188x136-120x8626.1 KiB54420140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB56720140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB55620140913 188x136-150x13630.8 KiB56120140913 188x136-50x3623.0 KiB57720140913 188x136-80x8025.1 KiB55620140913 188x136-85x8525.5 KiB55620140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB57120140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB56020140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB56520140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB55220140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB54020140913 253-80x7820.8 KiB54020140913 253-85x7820.9 KiB54120140913 700x150 279.7 KiB56420140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB56520140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB54620140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB54820140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB55020140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB54520140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB55320140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB52220140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB55320140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB54820140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB54520140913 757x315-120x4921.3 KiB55220140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB56520140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB54820140913 757x315-150x15026.1 KiB55920140913 757x315-150x6222.4 KiB54120140913 757x315-480x31563.6 KiB54520140913 757x315-50x2119.2 KiB53420140913 757x315-576x24055.5 KiB57520140913 757x315-576x31573.3 KiB54420140913 757x315-80x8021.0 KiB56220140913 757x315-85x8521.4 KiB542Bangkokpost290.3 KiB1574Bangkokpost-1160x187109.1 KiB548Bangkokpost-150x15024.6 KiB533Bangkokpost-150x1816.8 KiB550Bangkokpost-300x3722.2 KiB537Bangkokpost-480x18753.0 KiB530Bangkokpost-576x18761.3 KiB515Bangkokpost-576x7137.4 KiB567Bangkokpost-640x18766.5 KiB554Bangkokpost-80x8018.0 KiB554Bangkokpost-890x18787.0 KiB542Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1886Matichon803.4 KiB1626Matichon-1160x450227.6 KiB532Matichon-143x7530.1 KiB549Matichon-150x15036.1 KiB536Matichon-260x13643.1 KiB543Matichon-480x686155.2 KiB538Matichon-576x302105.2 KiB536Matichon-640x500159.6 KiB540Matichon-960x375175.5 KiB542

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้ | 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ