ดาวน์โหลด ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด

ขนาด  1×3 เมตร  อัตราส่วน 1:10

ป้ายประชาสัมพันธ์ (5.0 MiB, 1085 downloads)

banner-pmca20141010-01

ภาพกราฟิก (banner)20140913 188x136-104x7525.3 KiB51520140913 188x136-120x8626.1 KiB48820140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB50720140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB50120140913 188x136-150x13630.8 KiB50420140913 188x136-50x3623.0 KiB51820140913 188x136-80x8025.1 KiB49620140913 188x136-85x8525.5 KiB49820140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB50620140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB49820140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB50920140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB49320140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB48120140913 253-80x7820.8 KiB48520140913 253-85x7820.9 KiB48020140913 700x150 279.7 KiB50020140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB50420140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB48320140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB49420140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB49220140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB48620140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB49320140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB46720140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB49520140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB49020140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB48520140913 757x315-120x4921.3 KiB49420140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB50820140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB48720140913 757x315-150x15026.1 KiB49820140913 757x315-150x6222.4 KiB47520140913 757x315-480x31563.6 KiB48420140913 757x315-50x2119.2 KiB47820140913 757x315-576x24055.5 KiB51720140913 757x315-576x31573.3 KiB48420140913 757x315-80x8021.0 KiB50120140913 757x315-85x8521.4 KiB486Bangkokpost290.3 KiB1482Bangkokpost-1160x187109.1 KiB490Bangkokpost-150x15024.6 KiB481Bangkokpost-150x1816.8 KiB496Bangkokpost-300x3722.2 KiB481Bangkokpost-480x18753.0 KiB474Bangkokpost-576x18761.3 KiB458Bangkokpost-576x7137.4 KiB514Bangkokpost-640x18766.5 KiB495Bangkokpost-80x8018.0 KiB498Bangkokpost-890x18787.0 KiB485Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1775Matichon803.4 KiB1532Matichon-1160x450227.6 KiB472Matichon-143x7530.1 KiB491Matichon-150x15036.1 KiB477Matichon-260x13643.1 KiB489Matichon-480x686155.2 KiB483Matichon-576x302105.2 KiB476Matichon-640x500159.6 KiB486Matichon-960x375175.5 KiB485

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้ | 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ