1. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB6871.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB6681.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB6692. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB5882.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB7633. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB6424. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB6584.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB6764.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB6365. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB6505.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB6866. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB6156.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB642ภาพกราฟิก (banner)20140913 188x136-104x7525.3 KiB60620140913 188x136-120x8626.1 KiB57820140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB60320140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB59120140913 188x136-150x13630.8 KiB59520140913 188x136-50x3623.0 KiB61320140913 188x136-80x8025.1 KiB59020140913 188x136-85x8525.5 KiB58920140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB60520140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB59520140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB60020140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB59120140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB57920140913 253-80x7820.8 KiB57420140913 253-85x7820.9 KiB57920140913 700x150 279.7 KiB59720140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB59920140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB57920140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB58220140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB58120140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB57920140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB58820140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB55420140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB58320140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB58220140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB57720140913 757x315-120x4921.3 KiB59220140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB60020140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB58320140913 757x315-150x15026.1 KiB59620140913 757x315-150x6222.4 KiB57820140913 757x315-480x31563.6 KiB58220140913 757x315-50x2119.2 KiB56820140913 757x315-576x24055.5 KiB60820140913 757x315-576x31573.3 KiB58020140913 757x315-80x8021.0 KiB60020140913 757x315-85x8521.4 KiB575Bangkokpost290.3 KiB1630Bangkokpost-1160x187109.1 KiB582Bangkokpost-150x15024.6 KiB565Bangkokpost-150x1816.8 KiB586Bangkokpost-300x3722.2 KiB571Bangkokpost-480x18753.0 KiB562Bangkokpost-576x18761.3 KiB550Bangkokpost-576x7137.4 KiB600Bangkokpost-640x18766.5 KiB591Bangkokpost-80x8018.0 KiB588Bangkokpost-890x18787.0 KiB573Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1937Matichon803.4 KiB1685Matichon-1160x450227.6 KiB562Matichon-143x7530.1 KiB583Matichon-150x15036.1 KiB567Matichon-260x13643.1 KiB576Matichon-480x686155.2 KiB573Matichon-576x302105.2 KiB568Matichon-640x500159.6 KiB575Matichon-960x375175.5 KiB576

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |