1. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB5191.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB5081.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB4962. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB4382.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB6073. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB4884. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB5014.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB5094.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB4795. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB4975.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB5116. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB4566.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB487ภาพกราฟิก (banner)20140913 188x136-104x7525.3 KiB45420140913 188x136-120x8626.1 KiB43320140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB44420140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB44020140913 188x136-150x13630.8 KiB44620140913 188x136-50x3623.0 KiB45920140913 188x136-80x8025.1 KiB44420140913 188x136-85x8525.5 KiB43220140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB44520140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB43820140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB43720140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB43520140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB42520140913 253-80x7820.8 KiB42320140913 253-85x7820.9 KiB42120140913 700x150 279.7 KiB43720140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB44020140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB42620140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB43120140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB42820140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB42420140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB43720140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB40820140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB43320140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB43320140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB42620140913 757x315-120x4921.3 KiB43020140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB44720140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB42820140913 757x315-150x15026.1 KiB44220140913 757x315-150x6222.4 KiB41320140913 757x315-480x31563.6 KiB42620140913 757x315-50x2119.2 KiB42020140913 757x315-576x24055.5 KiB45620140913 757x315-576x31573.3 KiB42920140913 757x315-80x8021.0 KiB44520140913 757x315-85x8521.4 KiB425Bangkokpost290.3 KiB1356Bangkokpost-1160x187109.1 KiB428Bangkokpost-150x15024.6 KiB413Bangkokpost-150x1816.8 KiB435Bangkokpost-300x3722.2 KiB421Bangkokpost-480x18753.0 KiB413Bangkokpost-576x18761.3 KiB400Bangkokpost-576x7137.4 KiB455Bangkokpost-640x18766.5 KiB434Bangkokpost-80x8018.0 KiB436Bangkokpost-890x18787.0 KiB423Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1648Matichon803.4 KiB1410Matichon-1160x450227.6 KiB418Matichon-143x7530.1 KiB437Matichon-150x15036.1 KiB425Matichon-260x13643.1 KiB433Matichon-480x686155.2 KiB430Matichon-576x302105.2 KiB419Matichon-640x500159.6 KiB431Matichon-960x375175.5 KiB429

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |