กําหนดวันประชุมคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด

เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้มหาจักรี
ภาค/จังหวัด

วันประชุม และสถานที่จัดประชุม

ภาคเหนือจํานวน ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย
เชียงรําย เชียงใหม่ น่าน พะเยํา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
วันศุกร์ที่ ๕ กันยํายน ๒๕๕๗ จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ห้องประชุมป่าสักน้อย ชั้น ๒
ภาคใต้จํานวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย
กระบี่ ชุมพร ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ จ.นครศรีธรรมรําช โรงแรมทวินโลตัส ห้องประชุมบงกชรัตน์ ๓ ชั้น ๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วย
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ จ.ขอนแก่น โรงแรมเดอะกลาเซีย
ภาคกลางจํานวน ๒๖ จังหวัด ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี
วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ กรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ.แจ้งวัฒนะ (หลักสี่)

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 1. การเตรียมการก่อนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 1.1ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.เขตการศึกษา
| 1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัด (รายภาค)