ความเคลื่อนไหวภายในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการทำงานของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อสร้างคุณูปการต่อวงการการศึกษาไทย ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคนไทย ภายใต้โครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกรี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่เข้าร่วมกว่า 95 คน โดยการทำงานโครงการจะเลือกใน 3ประเด็น ประกอบด้วย 1) การขยายผลงานจากความสำเร็จของครูเพื่อยกระดับการเรียนรู้ 2) การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการมีงานทำ และ 3) การขยายผลจากครูต้นแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ครูรุ่นใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนการทำงานของครูโดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.วาสนา เลิศศิลป์ กรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นายนพพร สุวรรณรุจิ กรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อาจารย์ชวลี พึ่งแสงสี นักวิชาการ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ นักวิชาการ และ ดร.อุดม วงษ์สิงห์ นักวิชาการจาก สสค.

 

 

มีนาคม 16, 2018
DSC_5844

ปฐมนิเทศครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต่อยอดการทำงานของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคนไทย

Follow ความเคลื่อนไหวภายใน […]
มีนาคม 4, 2018
c1378195-5ef5-4ce6-b39a-ceabe4cfc742

วันชาติบรูไน ครั้งที่ 34

Follow เมื่อวันที่ 23 กุมภ […]
มกราคม 15, 2018
S__43835409_1

ต่อยอดการทำงานครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เน้นสร้างคนคุณภาพ-การศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพในอนาคต-พัฒนาครูรุ่นใหม่

Follow เมื่อวันที่ 15 ม.ค. […]
มกราคม 5, 2018
5

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560

Follow กำหนดการพิธีพระราชท […]