ครูณัชตา ธรรมธนาคม ครูนาฏศิลป์ ร.ร.ศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม.

ครูรางวัลคุณากร

“ครูผู้ขุดเพชรในโคลนตม สร้างคนดีด้วยหัวใจ”

Comments are closed.