รางวัล “Princess Maha Chakri Award” เป็นรางวัลนานาชาติที่มอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น อันก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้าง ต่อวงการศึกษาและการพัฒนาคน จากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล

รางวัลประกอบด้วย

  1. เหรียญรางวัล
  2. ประกาศนียบัตร
  3. เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

award-20140228-1-297x300     award-20140228-2-300x300

Comments are closed.