banner20150803-pmca

แถลงข่าวประกาศรายชื่อ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไทยาจารย์ คุรุสภา

เวลา 14.00-15.30 น.

14.00-14.30 น.

ประกาศรายชื่อ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต รวม 11 ประเทศ
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

14.30-15.30 น.

เปิดหัวใจความเป็นครู

วีดิทัศน์เปิดหัวใจความเป็นครูของผู้ที่ได้รับรางวัล (ประเทศไทย) และแลกเปลี่ยนพูดคุยโดย

  •    ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย “ครูผู้สร้างคนด้วยการคิด ผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว”
  •    ครูรางวัลคุณากร คนที่ 1 “ครูผู้สร้างการเรียนรู้ ผู้อุทิศทั้งชีวิตเป็นครูทุกลมหายใจ”
  •    ครูรางวัลคุณากร คนที่ 2 “ครูผู้ขุดเพชรในโคลนตม สร้างคนดีด้วยหัวใจ”

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการแถลงข่าวประกาศรายชื่อ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
244.4 KiB
400 Downloads
Details

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
น.ส.ภมรศรี แดงชัย นักวิชาการสื่อสาร สสค. 089 667 4404 Pamornsri@QLF.or.th

 

กำหนดการแถลงข่าวประกาศรายชื่อ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
244.4 KiB
400 Downloads
Details

Comments are closed.