ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำเวียดนาม จัดโครงการ Lao Cai English Festival แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนไทยและเวียดนามผ่านระบบออนไลน์ข้ามประเทศ

ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ จังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวถึงโครงการ Lao Cai English Festival ว่า สำนักงานการศึกษาจังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ได้จัดโครงการด้านการศึกษาในชื่อโครงการ Lào Cai Engl...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับมือโควิด-19 ในต่างประเทศ สู่แนวทางการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย”

https://youtu.be/KjUA3JTzmDI แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับมือโควิด-19 ในต่างประเทศสู่แนวทางการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการจัดการบรรยายครั้งนี้ เพราะประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) มีดำริว่าต้องการให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูเครือข่ายทั้งหมด รวมถึงเครือข่ายครูในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ทราบสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหร...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประธานกล่าวเปิดประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์ เครื่องมือการพิจารณากลั่นกรองตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกาศกำหนด มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 อย่างเข้มข้น ภายหลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 77 จังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 77 จังหวัด ได้ส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระรา...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast -FAB 2020 ให้นักเรียนจาก 23 โรงเรียนจากประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารเช้าของตน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast -FAB 2020 เพื่อให้นักเรียนจาก 23 โรงเรียนจากประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารเช้าของตน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านช่องทางการสื่อสาร online platform ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศ ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ปี 2558 2560 และ 2562 เป็นผู้ประสานงาน อาทิเช่น ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ครูทั้งสามท่านคือ นาง​ Hajah Ratnawati binti Ha...
More

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในงานการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “การเป็นครูนั้นไม่ง่าย การเป็นครูดีเด่นยิ่งไม่ง่าย เพราะการเป็นครูที่ยอดเยี่ยมต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ ข้าพเจ้าก็เป็นครู มีความตั้งใจอยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก และเป็นครูมา 30 ปีแล้ว จึงเข้าใจว่าการเป็นครูที่ดีเด่นมีความยากอย่างไร การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่าง เพราะนอกจากการศึกษาแล้วยังต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคต พวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้ บ่มเพาะ ให้ความรักและเคารพกับเด็กของเรา เพื...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมลงนามถวายพระพร​ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรักษาพระอาการประชวรหลังทรงประสบอุบัติเหตุ ณ​ ศาลา​สหทัยสมาคม​ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่​ 13​ มกราคม​ 2564​

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรักษาพระอาการประชวรหลังทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งสองข้าง ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้​ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา​ ประกอบด้วย​ ดร.กฤษณพงศ์​ กีร...
More

คุรุสภาจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้ เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564 เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น สำหรับส่วนภูมิภาค ให้หน่...
More

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ" https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25983/
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่งสาส์นสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั่วประเทศ และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากอาเซียนและติมอร์-เลสเต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่งสาส์นสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั่วประเทศ และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากอาเซียนและติมอร์-เลสเต ความว่า นับเป็นความปลื้มปีติยิ่งที่ในปี พ.ศ.2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และทรงมีพระราชดำรัสแด่ครูตอนหนึ่งว่า “จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่ได้ทำในเรื่อ...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณและรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะทูตอาเซียน และติมอร์-เลสเต​ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อสารมวลชน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมทั้งในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณและรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะทูตอาเซียน และติมอร์-เลสเต​ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสื่อสารมวลชน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมทั้งในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพฯ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานครั้งนี้และกล่าวถึงกิจกรรมของมูลนิธิฯ ว่า ตั้งแต...
More