การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญ ประจำปี 2561

ที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก 17 พฤษภาคม 2562
RoyalFamilyTH Chanel

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทรงเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต การประชุมสามัญประจำปี 2561  ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  ได้แก่ ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครูนักพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ชุมชนในถิ่นทุรกันดารและความไม่สงบในพื้นที่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา


เครดิตภาพ : Facebook.com/PrincessMahaChakriAward

ข่าวที่เกี่ยวข้อง