คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะทำงานมูลนิธิ พร้อมด้วยนายวิศรุต ปิยะวงศ์สมบูรณ์ เลขานุการเอก ณ กรุงมะนิลา Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros, Director IV of International Cooperation Office Department of Education และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ เดินทางจากกรุงมะนิลาไปยังเมือง General Santo ในหมู่เกาะมิดาเนา เพื่อเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริ สมเด็จ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฟิลิปปินส์

คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2566  เพื่อเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 ประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ฟิลิปปินส์ และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา และผู้บริหารจังหวัดและท้องถิ่น Ilocas วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิกา...
More

คณะทำงานมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูขวัญศิษย์ ๒๕๖๖ บนดอยแม่อุสุ จังหวัดตาก

ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุขณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี วันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ มูลนิธิได้มอบหมายสถาบันรามจิตติ ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยือนครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข คณะครู นักเรียนและชุมชน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี  พร้อมเยี่ยมชมเรียนรู้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการโรงเรียน การทำงานร่วมกับชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ และพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์

เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจังหวัดตาก พบผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจังหวัดตาก และมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยภาคเช้า ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ นำคณะ เข้าพบหารือ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อขอบคุณการดำเนิ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบรูไน ปี 2566 เยือนไทย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมพัฒนาครูไทย

ครู Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksinครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบรูไน ปี 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ครู Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบรูไน ปี 2566 พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียน Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School และ Ms. Norsusilawati Mohd Tahir. ECE unit officer/ GBM Brunei Darussalam เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการบรูไน ดารุสลาม ได้เดินทางเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาครู โดยการ...
More

คณะผู้แทนเอกอัครราชทูตไทย ติมอร์-เลสเต มอบทุนการศึกษาและ อาหาร สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้จำเป็น ให้ครูฟิโลมีน่า ดา คอสตา

Mrs. Kanchana and MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตเรียประจำประเทศติมอร์ - เลสเต พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ได้มอบทุนการศึกษาและ นำอาหาร สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้จำเป็นมอบให้แด่ครูฟิโลมีน่า ดา คอสตา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ - เลสเต เพื่อนำไปดูแลเด็ก ๆ นักเรียนในศูนย์ Mother Marry Home Care พร้อมกับร่วมพบปะพูดคุยกับเด็ก ๆ ในศูนย์และให้กำลังใจครูฟีโลมีน่าในการทำงานเพื่อเด็ก ๆ ศูนย์ Mother Marry Home Care &nbsp...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ – เลสเต ปี 2566 เปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อพัฒนาเด็กยากไร้

วันที่ 31 มกราคม 2567  คุณกาญจนาภรณ์ แกริทออท ผู้แทนชาวไทยในติมอร์ - เลสเต พร้อมด้วย MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตรเลียประจำประเทศติมอร์ - เลสเต และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี  ได้เดินทางไปยังชุมชน Same เมือง Maubise  เพื่อร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็ก Mother Marry Home Care ที่ครู Filomena da Costa  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ประเทศติมอร์ – เลสเต เป็นผู้จัดตั้งขึ้นและเป็นครูอาสาสมัครในศูนย์แห่งนี้  ...
More

กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ให้แก่นายประวิทย์ บุญต้น ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บ้านศิลป์ หินสวย ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ดร.จักรพรรดิ วะทา ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะ ได้เป็นผู้แทนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ให้แก่นายประวิทย์ บุญต้น ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการจากโรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.อรัญญา อินอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวทีเสวนาออนไลน์สัญจรภายในประเทศ ครั้งที่ 2ประจำปี 2566 “ฟังให้เป็น มองเห็นและค้นพบ” ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อการเป็นครูผู้หนุนเสริมเด็กในบริบทที่ท้าทาย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น.เสวนาสัญจร ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด เสวนาสัญจรออนไลน์ครั้งนี้ จะพาทุกคนไปพูดคุย และสัมผัสกับการเข้าใจ เข้าถึงผู้เรียน ผ่านเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 3 ท่าน ครูสมเกียรติ แซ่เต็ง หรือครูตือ ครูรางวัลคุณากร ประจำปี 2566 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราด ครูผู้มองหาและค้นพบศักยภาพของเด็ก เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านรายวิชาที่สอดรับและจำเป็นต่อการใ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ปี 2566 พร้อมผู้ติดตาม โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ และทีมงานสถาบันรามจิตติร่วมไปทัศนศึกษา โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่  ภาคเช้า ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมัคคุเทศ...
More