ประชุมเตรียมความพร้อมครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 ปี 2566

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5” ให้แก่ครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ครูไทย) ปี 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีครูไทยและครูพี่เลี้ยง/บุคลาการทางการศึกษาพี่เลี้ยงเครือข่ายครูในภาคต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน  โดยมีกิจกรรมประชุมซักซ้อมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงในวันแรก  ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครู Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังเดินทางไปยังเมือง Baucau เพื่อเยี่ยมเยือน Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564 ณ โรงเรียน EBC Tirilolo School โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา...
More

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายครู สปป.ลาว

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดกิจกรรม การอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ในเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน” ให้กับคณะครูโรงเรียน ประถมทุ่งกางและโรงเรียนเครือข่าย และเครือข่ายครูในเมืองเวียงจันทน์ จำนวน 18 โรงเรียน โดยมี คุณครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำ...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2566 ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในวันที่ 27 มิถุนายน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยัง ณ เมืองเนปิดดอร์ เพื่อพบกับเลขาธิการรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ...
More

“เสวนาสัญจรอาเซียน : เรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว แม่ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณภาพ”

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2566) เรื่อง  “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาณ โรงเรียนประถมทุ่งกาง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีคุณครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำป...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ครู เยี่ยมเยือน Pengiran Haji Mohd Wahab PMCA 2021

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเดินทางเยี่ยมเยือน Mr. Pengiran Haji Mohd Wahab Bin Pengiran Haji Abdullah ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ณ Institute of Brunei Technical Education (IBTE) วิทยาเขต Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara โดยมี Dr. Hj Mohd Zamri bin Hj Sabli, CEO ของวิทยาลัย Mr. Armi Durani bin Haji Durhman อาจารย์ใหญ่ IBTE Central Institute of Brunei Technical Education และ Mr.Norjemee Bin Jenek รองประธานเจ้าหน้าที่บร...
More

ครูผู้มอบเครื่องมือการเรียนรู้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksinประเทศบรูไนดารุซาลามครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin อายุ 44 ปี ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School ในบรูไนดารุซาลาม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Princess Maha Chakri Award 2023 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ย้อนไปในวัยเด็ก ครู Irwan เริ่มการศึกษาในฐานะที่เป็นเด็กที่เคยประสบความยาก...
More

การเยี่ยมเยือน Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin PMCA 2023

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเดินทางเยี่ยมเยือน Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 ณ Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School โดยมี Mrs. Marina Chek bint Bujang ผู้อำนวยการแผนกสถานศึกษาและครู และ Mrs. Hazibah bint Haji Abd Manan ครูใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับ Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin PMCA 2023 ในการนี้คณะเยี่ยมเยือนได้รับฟังการสรุปข้อมูลด้านการศึกษา...
More

ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข” ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี

“อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยให้ความรู้ที่จะติดตัวนักเรียน ไปตลอดจนหมดลมหายใจ”ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่างปี 2565 – 2566 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 77 จังหวัด และองค์กรที่มีรางวัลระดับประเทศ 7 องค์กร พิจารณาให้ ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

เมื่อวันที่ 21-24 พ.ค. ที่ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2564 เพื่อเดินทางมาเยี่ยม ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ น.ส.บุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวั...
More