ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย)

More

ขอเรียนเชิญครูทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ครั้งที่ 5 หัวข้อ​ “ภาษาไทยและการสื่อสาร​ ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียน​ รู้คิด​ รู้​ใช้”

วันจันทรฺ์​ ที่​ 13​ มิถุนายน​ 2565​ เวลา​ 09.30-12.00​ น​​​.วิทยากรเสวนา​ ดังนี้​ ครูวิษณุ พุ่มสว่าง ครูยิ่งคุณ 2564 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรีครูอรพิน แสนรักษ์ ครูยิ่งคุณ 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จังหวัดปัตตานีครูจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูยิ่งคุณ 2558 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ดำเนินรายการ : นายจิรศักดิ์ อุดหนุน ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาได้ที่ลิงค์ด้านล่างhttps://us02web.zoom.us/j/87291583082?pwd=RU5sUkVOcHdxU...
More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)”

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นจัดโดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss)และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain) ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น "การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนพลิกผัน" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss)แล...
More

เครือข่ายครูร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ศิลปะสร้างอนาคต ชี้โลกยุคใหม่ศิลปะจะเติมเต็มจิตวิญาณและสร้างทักษะอนาคต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย เรื่อง “ศิลปะสร้างคน จิตวิญญาณ เปิดเส้นทางอนาคต” วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น. โดยการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบผสมผสานระหว่างเวทีเสวนาสัญจรในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ควบคู่กับเสวนาออนไลน์ควบคู่กันไป โดยมีวิทยากรเสวนาซึ่งเป็นครูในเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แ...
More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยจากผลกระทบโควิด-19

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. Registration Linkhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsce-grj4rGNE6-OC2yu9AQf36PXeRBCMz Meeting ID : 831 6680 5125Security Passcode : 290465
More

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง “ศิลปะสร้างคน จิตวิญญาณ เปิดเส้นทางอนาคต”

วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น. ให้โอวาทและเปิดการเสวนา โดย นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ครูสิทธิชัย จันทร์คลาย ครูคุณากร 2564 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้วครูนิพนธ์ นิกาจิ ครูยิ่งคุณ 2564 Nikachi Gallery จ.ปัตตานีครูพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ ครูขวัญศิษย์ 2560 โรงเรียนซับมงคลวิทยา จ.ชัยภูมิผู้ดำเนินรายการ : นายจิรศักดิ์ อุดหนุน Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/85883781671?pwd=VGh0c1pQeUs2aUFEZmVPUkpxQVpEZz09 Meet...
More

สรุปการเสวนา “ครูผู้นำการศึกษาชี้ความสำคัญของการศึกษาในช่วงปฐมวัยสู่รอยต่อประถมศึกษา จุดเปลี่ยนแห่งการเตรียมพื้นฐานอนาคตที่ดีสำหรับเด็ก”

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่” วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวิทยากร ได้แก่ ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดร.นฤมล เนียมหอม ครูขวัญศิษย์ 2562 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ...
More

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 3 เรื่อง “พลังแห่งการสร้างสรรค์และการค้นพบ”

Live ถ่ายทอดสดวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยผู้ดำเนินการเสวนา ดังนี้ นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงานายอำนาจ สมทรง ครูยิ่งคุณ ประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จังหวัดปัตตานีนายเกษมสุข ชัยชิตาทร ครูขวัญศษย์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางธนัญญา จันทะ ครูยิ่งคุณ 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด Join Zoom Meetinghttps://us02we...
More

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 2 “การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่”

"การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่" ผ่านระบบ zoom meeting วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น. ผู้ร่วมการเสวนา ดังนี้ ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสดร.นฤมล เนียมหอม ครูขวัญศิษย์ 2562 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพครูปรีชา สุวรรณเจริญ ครูขวัญศิษย์ 2564 โรงเรียนอนันตา กรุงเทพนางสาวอาซีซะห์ สะมะแอ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสต...
More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพรตรุษจีน
พ.ศ. ๒๕๖๕

如 虎 添 翼 หรูหู่เหี้ยนอี้ เหมือนเสือมีปก (มีอำนาจเก่งกล้าอยู่แล้ว เสริมความสามารถให้มากขึ้น) Like a tiger with wings: May your already mighty prowess be blessed with even greater capabilities
More