กระบวนการคัดเลือกครู

กระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีPrincess Maha Chakri Award ช่องทางเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 Smart News – ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี โฆษณารางวัล Princess Award