หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 2564

ประชาชนทั่วไป เสนอชื่อครูแบบออนไลน์ ได้ที่นี่>>

ประชาชนทั่วไป สามารถส่งประวัติครูไปยังคณะกรรมการจังหวัด
ที่ครูท่านนั้นอยู่เพื่อเป็นการชี้เบาะแสในการสรรหาครูที่นี่ แบบเสนอชื่อครู แบบออนไลน์>>

แผนปฏิบัติการคัดเลือก

การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564


ปรับปรุงล่าสุด 12 ส.ค. 2563

 ประชาชนทั่วไป เสนอชื่อครูแบบออนไลน์ ได้ที่นี่>>

ปรับปรุงล่าสุด 12 ส.ค. 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB2760
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB2591
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB1575
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1807
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB15564
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB17241
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB2002