มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพฯ        ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุ...
More

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด รายการสายธารสุนทรียธรรม “ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ” ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รายการสายธารสุนทรียธรรมวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 09.30 น.พบกับ ครูแกร่งแห่งอาชีวะผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และชุมชน "ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ"จาก วิทยาลัยเทคนิคพังงา ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)Live ทางเพจพลานุภาพของครู: https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
More

กสศ. ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) จัดเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19”

เจาะลึกทุกแง่มุมของ Learning loss !!!! หาช่องว่างเพื่อเติมเต็ม การเรียนรู้ 📋ตัวช่วย Checklist ความพร้อมทุกด้านของเด็กๆ 📝มีเครื่องมือหรือแนวทางอะไรใหม่ๆให้คุณครูบ้าง เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยทั้งระบบ? 🔎Share & Learn กับ 4 โรงเรียนพัฒนาตนเอง “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19” 📍ท่านใดสนใจสามารถร่วมรับฟังเสวนาดีๆได้ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ FB LIVE📲 ผ่านเพจกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา https://fb.watch/95JHA5RtE8/I AM KRU.สัง...
More

ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

ข่าวพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 https://www.youtube.com/watch?v=OlNErmwyHmU ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD2 https://youtu.be/1z82lquEg3E ถ่ายทอดสด YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [เสียงภาษาอังกฤษ] https://www.youtube.com/watch?v=AaCqMcj_rbQ ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT World [เสียงภาษาอังกฤษ] https://youtu.be/dGvnPlhIoLY พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 - 16...
More

ขอเชิญชม ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และภาคีเครือข่ายขอเชิญร่วม “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์: www.afe2021.eef.or.th ทั้งนี้ ผู้เข้าชมการประชุมในวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2564 ตามเงื่อนไขจะได้รับใบประกาศนียบัตรติดต่อข้อมูลการประชุม:อีเมล: afe2021secretariat@gmail.com
More

สรุปการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021)

การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021) เรื่อง Education Transformation in the Post -CoVID Era : การศึกษาที่ผันแปรเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดเสวนาออนไลน์ ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศกัมพูชา

จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันรามจิตติวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564ชมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube https://youtu.be/E1WGAX-vlv8 เวลา 13.30- 15.30 น. (เวลา BKK) ครูทอช บันดาว (Mrs. Tauch Bundaul) PMCA 2015ครูสอนภาษากัมพูชาโรงเรียนประถมศึกษาวัดโบ (Wat Bo Primary School) จังหวัดเสียมราฐ (Siem Reap Province) ครูดี โซ พอน (Mrs. Dy Sophorn) PMCA 2017ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษามาคุมร็อกร่อง จังหวัดกัมปงชนัง(kampong Chhnang Pr...
More

การเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 09.30 – 11.30 น. 👉👉 การเสวนา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะของ ผู้เรียน อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ👩‍💼 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์👩‍💼 ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล👩‍💼 ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ยกระดับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ งานวิชาการสู่สมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนราชินีบน”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ดร.เย็นฤทัย จงถนอม👨‍💼 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์👩‍💼 ดร.ประพิมพร อันพาพรหม เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 รับ...
More

พบกับ 2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “Empowering Next Normal Online Education: How to Create Online Course that Spark”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์👨‍💼 รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ👨‍💼 ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว👨‍💼 ดร.วรสรวง ดวงจินดา👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับการสร้างสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกอนาคต”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์👩‍💼 ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว👩‍💼 ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิ...
More

2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

⏰ เวลา 09.00 – 10.30 น.การเสวนา เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูกับผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 นางสาวธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล👨‍💼 นายสิทธิชัย สิงหะเสนา👩‍💼 นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ👨‍💼 นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ⏰ เวลา 10.35 – 12.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “บทบาทของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในวง PLC เพื่อตอบโจทย์ ว.PA”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายวิชัย ราชธานี👩‍💼 นางคำพันธุ์ ตุลากัน👨‍💼 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์👨‍💼 รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร...
More