เชิญรับฟัง ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์

ครูประทิน เลี่ยนจำรูญผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์ ทาง FM 92.5 "รายการ บันทึกสถานการณ์"วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. หัวข้อ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลเชิดชูเกียรติคุณครู-ผู้ให้การศึกษา” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LfZpLDN7CuZ5D5TZRUSsfHeVgfsfYxpX4Ft5UzZ79dqnuTnP8YWB9DDtCUrCpYw2l&id=100064772884025&mibexti
More

เชิญรับฟัง ครูวีเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์

นาย Vicente Marcal da Silva, Princess Maha Chakri Award Recipient from Timor-Leste ให้สัมภาษณ์ในรายการ MFA Update วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. หัวข้อ "Princess Maha Chakri Award for devoted Teachers รับฟังถ่ายทอดเสียงทาง Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cbA49QoEGQNSgPgFYBTbEPxav72363nz3Xtx9irEw7dwofKG1G1votpqfkogbuH4l&id=100064772884025&mibextid=Nif5oz
More

วันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันครู 16 มกราคม 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality รายละเอียด http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday
More

ครูอาชีวะร่วมเสวนาสัญจร ถกประสบการณ์การสอนและชี้ทิศอาชีวศึกษาเพื่ออนาคต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรครั้งที่ 7 เรื่อง “อาชีวศึกษา : การศึกษาเปลี่ยนชีวิต” ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากร ได้แก่ ครูเกษมสุข ชัยชิตาทร ครูขวัญศิษย์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูปิติกร ขำอ่อน ครูยิ่งคุณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสง...
More

ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 พฤศจิกายน 2565 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมถวายดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โฝฝงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ เยือนประเทศไทย และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูมาเลเซียกับครูไทย

Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย คณะกรรมการของ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับ Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน  จำนวน  8 คน จากโรงเรียน Sekolah Menengah  Agarna (Atas)  Sultan Zainal Abidin รัฐ Terengganu ประกอบด้วย YM HJ Engku Abdulh bin Engku Dalam Ahmad ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย En. Has...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ปี 2558 - 2564 พร้อมผู้ติดตาม โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ และทีมงานสถาบันรามจิตติร่วมไปทัศนศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมการศึกษาดูงาน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดารามครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศในรุ่นที่ 4 ปี 2564 เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวั...
More

คณะครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ร่วมใจบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กในท้องถิ่น

คณะครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ร่วมใจบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต โดยมีครูผู้แทนรับ คุณครูวิเซนเต ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 2564 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กในท้องถิ่น ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมเป็นผู้แทนมอบเงินรางวัลให้กับครู ดร.อัลเฟโด ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาติมอร์-เลสเต โดยมีครูรา...
More

ประมวลภาพประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

พิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ 17 ต.ค. 2565 เวลา 9.00-11.00 น. กิจกรรม show&share18 ต.ค. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายทอดสดประมวลภาพพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ 17 ตุลาคม 2565 ประมวลภาพกิจกรรม show & share 18 ตุลาคม 2565ประมวลภาพทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย 19 ตุลาคม 2565กิจกรรม show & share
More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

More