คณะผู้แทนเอกอัครราชทูตไทย ติมอร์-เลสเต มอบทุนการศึกษาและ อาหาร สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้จำเป็น ให้ครูฟิโลมีน่า ดา คอสตา

Mrs. Kanchana and MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตเรียประจำประเทศติมอร์ - เลสเต พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ได้มอบทุนการศึกษาและ นำอาหาร สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้จำเป็นมอบให้แด่ครูฟิโลมีน่า ดา คอสตา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ - เลสเต เพื่อนำไปดูแลเด็ก ๆ นักเรียนในศูนย์ Mother Marry Home Care พร้อมกับร่วมพบปะพูดคุยกับเด็ก ๆ ในศูนย์และให้กำลังใจครูฟีโลมีน่าในการทำงานเพื่อเด็ก ๆ ศูนย์ Mother Marry Home Care &nbsp...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ – เลสเต ปี 2566 เปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อพัฒนาเด็กยากไร้

วันที่ 31 มกราคม 2567  คุณกาญจนาภรณ์ แกริทออท ผู้แทนชาวไทยในติมอร์ - เลสเต พร้อมด้วย MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตรเลียประจำประเทศติมอร์ - เลสเต และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี  ได้เดินทางไปยังชุมชน Same เมือง Maubise  เพื่อร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็ก Mother Marry Home Care ที่ครู Filomena da Costa  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ประเทศติมอร์ – เลสเต เป็นผู้จัดตั้งขึ้นและเป็นครูอาสาสมัครในศูนย์แห่งนี้  ...
More

กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ให้แก่นายประวิทย์ บุญต้น ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บ้านศิลป์ หินสวย ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ดร.จักรพรรดิ วะทา ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะ ได้เป็นผู้แทนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ให้แก่นายประวิทย์ บุญต้น ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการจากโรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.อรัญญา อินอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวทีเสวนาออนไลน์สัญจรภายในประเทศ ครั้งที่ 2ประจำปี 2566 “ฟังให้เป็น มองเห็นและค้นพบ” ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อการเป็นครูผู้หนุนเสริมเด็กในบริบทที่ท้าทาย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น.เสวนาสัญจร ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด เสวนาสัญจรออนไลน์ครั้งนี้ จะพาทุกคนไปพูดคุย และสัมผัสกับการเข้าใจ เข้าถึงผู้เรียน ผ่านเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 3 ท่าน ครูสมเกียรติ แซ่เต็ง หรือครูตือ ครูรางวัลคุณากร ประจำปี 2566 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราด ครูผู้มองหาและค้นพบศักยภาพของเด็ก เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านรายวิชาที่สอดรับและจำเป็นต่อการใ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ปี 2566 พร้อมผู้ติดตาม โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ และทีมงานสถาบันรามจิตติร่วมไปทัศนศึกษา โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่  ภาคเช้า ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมัคคุเทศ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ Madam Chong Chew Luan Penny หรือครูเพนนี ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศสิงคโปร์ ปี 2566 พร้อมด้วย Ms. Lea Shuhui รองผู้อำนวยการโรงเรียน Ahma Ibrahim Secondary School และ Mr. Kwok Ying Liang รองผู้อำนวยฝ่ายการพัฒนาทางวิชาชีพ สำนักแผนการพัฒนาทางชีพ  กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์   นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และทีมงานสถาบันรามจิตติ&nbs...
More

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี 2566

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ. การจัดการศึกษาเน้นเรียนเพื่อเป็นเลิศและเรียนเพื่อความมั่นคงในชีวิต ชี้บทบาทความสำคัญของครูสอนมากกว่าเนื้อหาด้วยการสอนเด็กไทยให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ เปิดบทบาทการทำงาน “ครูนิวัฒน์”ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ผู้บุกเบิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา พลิกปัญหาชุมชนสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ขณะที่ครูรางวัลคุณากร “ครูสมเกียรติ” จากวิชาคณิตศาสตร์ในห้องเรียนสู่โลกของผู้ประกอบการในชีวิตจริง “ครูอุดร” ผู้ปูรากฐานทักษะชีวิตแล...
More

ประชุมเตรียมความพร้อมครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 5 ปี 2566

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5” ให้แก่ครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ครูไทย) ปี 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีครูไทยและครูพี่เลี้ยง/บุคลาการทางการศึกษาพี่เลี้ยงเครือข่ายครูในภาคต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน  โดยมีกิจกรรมประชุมซักซ้อมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงใ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครู Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังเดินทางไปยังเมือง Baucau เพื่อเยี่ยมเยือน Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564 ณ โรงเรียน EBC Tirilolo School โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา...
More