คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในมิติด้านวิชาการระหว่างคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/04/29226/
More

มูลนิธิ​รางวัลสมเด็จ​เจ้าฟ้า​มหา​จักร​ี​ร่วมถวายพระพรและเป็นเจ้าภาพร่วมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

มูลนิธิ​รางวัลสมเด็จ​เจ้าฟ้า​มหา​จักร​ี​ร่วมถวายพระพร และเป็นเจ้าภาพร่วมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา “กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี” เทศน์โดยพระคุณ​เจ้า​พระครู​วินัยธรกิตติศักดิ์​ โคตมสิสฺโส วัดเพระเชตุพน​วิมลมังคลาราม​ราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 3 และสถา...
More

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพโทร. 0 2280 6366 หรือ อีเมล osoi@ksp.or.thหรือทางเฟซบุ๊ก facebook.com/OSOIKSP/INBOXตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28570/
More

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28515/ อ่านข่าวผ่าน Khuru on Mobile: http://shared.we-builds.com/ksp/content/news/20210317140244-236-101
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมผลักดันโครงการส่งเสริม และ สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สภากาชาดไทย​ นำร่อง 10 จังหวัดตามแนวชายแดน

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ว่าเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย โครงการดังกล่าว เน้นการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีทักษะพื้นฐานเพิ่มเติมจากห้องเรียน เพื่อให้ตระหนักรู้และรักการอ่า...
More

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Khuru On Mobile" แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Khuru On Mobile ได้ทั้งระบบ ios และ Android(pointing right)ระบบ ios : http://apple.co/2XCsjZx ระบบ andriod : http://bit.ly/3oHbBUJ สามารถสอบถามการใช้บริการ ผ่านทาง Line Official Account ที่ https://lin.ee/N0ktpB5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28127/
More

ขอเชิญรับชม “มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต” รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

ขอเชิญรับชม "มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต" รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2564 https://youtu.be/QMHafmP4rNY ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุรุสภาwww.facebook.com/Khurusaphaofficial
More

การประชุมคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม มีผู้ร่วมประชุมได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ นายชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ ฝ่ายต่างประเทศ และกรรมการอ...
More

ขอเชิญรับชม “มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต” โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญรับชม "มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต" โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2564ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุรุสภาwww.facebook.com/Khurusaphaofficial
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดราชบุรี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กรรมการสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กรรมการสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีม กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการว...
More