คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะทำงานมูลนิธิ พร้อมด้วยนายวิศรุต ปิยะวงศ์สมบูรณ์ เลขานุการเอก ณ กรุงมะนิลา Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros, Director IV of International Cooperation Office Department of Education และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ เดินทางจากกรุงมะนิลาไปยังเมือง General Santo ในหมู่เกาะมิดาเนา เพื่อเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริ สมเด็จ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ และพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์

เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจังหวัดตาก พบผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจังหวัดตาก และมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยภาคเช้า ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ นำคณะ เข้าพบหารือ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อขอบคุณการดำเนิ...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2566 ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในวันที่ 27 มิถุนายน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยัง ณ เมืองเนปิดดอร์ เพื่อพบกับเลขาธิการรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ...
More

“เสวนาสัญจรอาเซียน : เรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว แม่ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณภาพ”

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2566) เรื่อง  “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาณ โรงเรียนประถมทุ่งกาง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีคุณครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำป...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ครู เยี่ยมเยือน Pengiran Haji Mohd Wahab PMCA 2021

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะเดินทางเยี่ยมเยือน Mr. Pengiran Haji Mohd Wahab Bin Pengiran Haji Abdullah ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ณ Institute of Brunei Technical Education (IBTE) วิทยาเขต Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara โดยมี Dr. Hj Mohd Zamri bin Hj Sabli, CEO ของวิทยาลัย Mr. Armi Durani bin Haji Durhman อาจารย์ใหญ่ IBTE Central Institute of Brunei Technical Education และ Mr.Norjemee Bin Jenek รองประธานเจ้าหน้าที่บร...
More

ครูผู้มอบเครื่องมือการเรียนรู้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksinประเทศบรูไนดารุซาลามครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 Mr. Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin อายุ 44 ปี ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School ในบรูไนดารุซาลาม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Princess Maha Chakri Award 2023 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ย้อนไปในวัยเด็ก ครู Irwan เริ่มการศึกษาในฐานะที่เป็นเด็กที่เคยประสบความยาก...
More

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ผู้แทนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย นายอุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์  รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ และนางพัชรี อุตมัง นักวิชาการ มูลนิธิฯ ร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเ...
More

ครู Marcelo T. Otinguey : ชีวิตนี้เพื่อเด็ก ๆ และชุมชน

ครู Marcelo T. Otinguey เป็นชาวเมือง Benguet ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันอายุ 51 ปี สอนอยู่ที่ Governor Bado Dangwa Agro-Industrial School ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่ครูเคยเรียนสมัยอยู่วัยเรียน จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Benguet State ณ เมืองบาเกียว หลังจากจบการศึกษา นาย Marcelo ตั้งใจกลับมาสอนในโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเรียนจบ ด้วยเพราะต้องการตอบแทนชุมชนที่ตนเติบโตมา ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่น คือ Kankanaey และ ...
More

เดินทางเยี่ยมเยือนครู Marcelo T. Otinguey ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2564 เมืองเบงเกต เกาะลูซอน

17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำกรุงมะนิลา และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ เดินทางโดยรถยนต์ไปยังGovernor BadoDangwa Agro-Industrial school จังหวัดเบงเกต (Benguet) ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่บนหุบเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลูซอนทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา เพื่อเยี่ยมเยือน Mr. Marcelo T. Otinguey ...
More

ครูอาชีวะร่วมเสวนาสัญจร ถกประสบการณ์การสอนและชี้ทิศอาชีวศึกษาเพื่ออนาคต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรครั้งที่ 7 เรื่อง “อาชีวศึกษา : การศึกษาเปลี่ยนชีวิต” ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากร ได้แก่ ครูเกษมสุข ชัยชิตาทร ครูขวัญศิษย์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูปิติกร ขำอ่อน ครูยิ่งคุณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสง...
More