มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2566 ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

โดยในวันที่ 27 มิถุนายน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยัง ณ เมืองเนปิดดอร์ เพื่อพบกับเลขาธิการรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และในวันที่ 28 มิถุนายน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พบนายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ ย่างกุ้ง เพื่อแสดงความขอบคุณในความร่วมมือกับมูลนิธิฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดร. กฤษณพงศ์ กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่ให้คุณค่ากับความเป็นครูและส่งเสริมให้ครูได้เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การได้รับรางวัลเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขยายความรู้ และประสบการณ์ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของแต่ละประเทศ และเป็นกลไกที่จะสืบสานให้เกิดความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของครูในกิจกรรมต่าง ๆ เป็น “Friends of Thailand” 

ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้เยี่ยมเยือน Daw Aye Su Win ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566  ณ No.2 Basic Education High School Hlaingtharyar Township เมืองย่างกุ้ง รวมทั้งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานที่โดดเด่น แผนการทำงานในอนาคตในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทย  

Daw Aye Su Win
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ปี 2566

สำหรับ Daw Aye Su Win ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี 2566  อายุ 38 ปี เกิดที่แคว้นอิระวดีในปี พ.ศ. 2528 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Pathein และปริญญาตรีสาขาการศึกษาสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยการศึกษาย่างกุ้ง ปัจจุบันเป็นครูอาวุโสที่ No. 2, Basic Education High School, Hlaing Tharyar (BEHS 2 Hlaing Tharya)

Daw Aye Su Win ครูการสอนภาษาอังกฤษและทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ ท่านหลงใหลในการเรียนการสอนภาษา และดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสมุดโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาและการค้นคว้าเรียนรู้ของเด็ก ๆ อีกทั้งยังเน้นเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของนักเรียน และการจัดการเกษตรในโรงเรียนให้นักเรียนปลูกผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อให้พวกเขาได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และโภชนาการที่ดี ในปี 2560 ครูได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Cyber ​​Kids Camp ใน จนได้รับรางวัลที่ 3 จากการใช้โปรแกรม scratch และได้พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องมา

  นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังเยี่ยมเยือนพบปะกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในรุ่นต่าง ๆ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อติดตามโครงการการเรียนการสอนที่กำลังดำเนินอยู่ และสำรวจความร่วมมือเพิ่มเติม รวมถึงพบปะกับนักธุรกิจไทยและผู้ประกอบการไทย และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

          สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา ในประเทศอาเซียนและติมอร์ เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยจะมีการสรรหาในทุก 2 ปีครั้ง ประเทศละ 1 รางวัล จากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 พร้อมกับการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานของสุดยอดครูในอาเซียนและติมอร์-เลเต จะจัดขึ้น ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นี้

ประมวลภาพ

เข้าพบกับเลขาธิการรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เข้าพบนายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ ย่างกุ้ง

โรงเรียน Hlaingtharyar School

นักธุรกิจไทยและผู้ประกอบการไทย และสื่อมวลชน

« ของ 2 »