ครูไทยร่วมเรียนรู้การสร้างสังคมฐานความรู้ผ่านประสบการณ์ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศกัมพูชา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2567) เรื่อง  “การศึกษาเพื่อสังคมฐานความรู้ : การเข้าถึงการศึกษาและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศกัมพูชา” บอกเล่าประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศไทย ในวันที่ ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะทำงานมูลนิธิ พร้อมด้วยนายวิศรุต ปิยะวงศ์สมบูรณ์ เลขานุการเอก ณ กรุงมะนิลา Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros, Director IV of International Cooperation Office Department of Education และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ เดินทางจากกรุงมะนิลาไปยังเมือง General Santo ในหมู่เกาะมิดาเนา เพื่อเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริ สมเด็จ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฟิลิปปินส์

คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2566  เพื่อเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 ประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ฟิลิปปินส์ และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา และผู้บริหารจังหวัดและท้องถิ่น Ilocas วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิกา...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบรูไน ปี 2566 เยือนไทย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมพัฒนาครูไทย

ครู Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksinครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบรูไน ปี 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ครู Mohamad Amir Irwan bin Haji Moksin ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบรูไน ปี 2566 พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียน Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang Primary School และ Ms. Norsusilawati Mohd Tahir. ECE unit officer/ GBM Brunei Darussalam เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการบรูไน ดารุสลาม ได้เดินทางเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาครู โดยการ...
More

คณะผู้แทนเอกอัครราชทูตไทย ติมอร์-เลสเต มอบทุนการศึกษาและ อาหาร สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้จำเป็น ให้ครูฟิโลมีน่า ดา คอสตา

Mrs. Kanchana and MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตเรียประจำประเทศติมอร์ - เลสเต พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ได้มอบทุนการศึกษาและ นำอาหาร สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้จำเป็นมอบให้แด่ครูฟิโลมีน่า ดา คอสตา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ - เลสเต เพื่อนำไปดูแลเด็ก ๆ นักเรียนในศูนย์ Mother Marry Home Care พร้อมกับร่วมพบปะพูดคุยกับเด็ก ๆ ในศูนย์และให้กำลังใจครูฟีโลมีน่าในการทำงานเพื่อเด็ก ๆ ศูนย์ Mother Marry Home Care &nbsp...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ – เลสเต ปี 2566 เปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อพัฒนาเด็กยากไร้

วันที่ 31 มกราคม 2567  คุณกาญจนาภรณ์ แกริทออท ผู้แทนชาวไทยในติมอร์ - เลสเต พร้อมด้วย MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตรเลียประจำประเทศติมอร์ - เลสเต และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี  ได้เดินทางไปยังชุมชน Same เมือง Maubise  เพื่อร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็ก Mother Marry Home Care ที่ครู Filomena da Costa  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ประเทศติมอร์ – เลสเต เป็นผู้จัดตั้งขึ้นและเป็นครูอาสาสมัครในศูนย์แห่งนี้  ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ปี 2566 พร้อมผู้ติดตาม โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ และทีมงานสถาบันรามจิตติร่วมไปทัศนศึกษา โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่  ภาคเช้า ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมัคคุเทศ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ Madam Chong Chew Luan Penny หรือครูเพนนี ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศสิงคโปร์ ปี 2566 พร้อมด้วย Ms. Lea Shuhui รองผู้อำนวยการโรงเรียน Ahma Ibrahim Secondary School และ Mr. Kwok Ying Liang รองผู้อำนวยฝ่ายการพัฒนาทางวิชาชีพ สำนักแผนการพัฒนาทางชีพ  กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์   นำโดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และทีมงานสถาบันรามจิตติ&nbs...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2566 ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในวันที่ 27 มิถุนายน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยัง ณ เมืองเนปิดดอร์ เพื่อพบกับเลขาธิการรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ...
More

“เสวนาสัญจรอาเซียน : เรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว แม่ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณภาพ”

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2566) เรื่อง  “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาณ โรงเรียนประถมทุ่งกาง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีคุณครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำป...
More