หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ครูไทย พบ ครูเทศ

ผู้แต่ง: กฤษณพงศ์ กีรติกร
จำนวน :  204 หน้า
เผยแพร่เมื่อ : 13 เมษายน 2560

เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จำนวน: 152 หน้า
เผยแพร่เมื่อ: 2558

เรื่อง การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2560
The First Princess Maha Chakri Award
2017 Forum

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  82 หน้า

เรื่อง งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

The 2nd Princess Maha Chakri Award
2017 Ceremony

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จำนวน: 71 หน้า

เรื่อง Out of The Ordinary : Teacher Innovations Changing student lives

ผู้แต่ง: Juan Miguel Luz 
จำนวน :  140 หน้า

ครูไทยไปพบครูเทศ
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 2 ปี 2560
สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จำนวน :  81 หน้า

ครูไทยไปพบครูเทศ
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 2 ปี 2560
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  53 หน้า

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3
The 3rd Princess Maha Chakri Award Ceremony

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  81 หน้า

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2
2nd Princess Maha Chakri Award Forum 2019

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  74 หน้า

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูยิ่งคุณและครูขวัญศิษย์

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  364 หน้า

สรุปสาระสำคัญ
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  55 หน้า

สรุปสาระสำคัญ
การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  74 หน้า

 

 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2563

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  68 หน้า

Learning Teachers Helping Children Become Better Learnings Stories of the Princess Maha Chakri Awardees

 

ผู้แต่ง: Juan Miguel Luz
จำนวน :  188 หน้า

รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  150 หน้า

ทำเนียบครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ปี 2564

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  448 หน้า

 

 

เรียน
ครูผู้ช่วยเด็กให้เป็นผู้เรียนที่ดีขึ้น เรื่องราวของครูที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ผู้แต่ง: ฮวน มิเกล ลูซ
จำนวน :  64 หน้า

ครูที่ไม่ธรรมดา
นวัตกรรมการสอนของครูที่เปลี่ยนชีวิตของนักเรียน
เรื่องราวของครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  100 หน้า

 

PMCA Recipients Directory
2015-2011

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  44 หน้า

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี The 5th Princess Maha Chakri Award Ceremony

 

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  78 หน้า

หนังสือ Life Skills: What Learner Need to Success in School, Work, and Life

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  190 หน้า

หนังสือ School Home and Community : Partnership that Support Learning

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  156 หน้า

 

หนังสือ ทำเนียบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ปี 2566

ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน :  390 หน้า