ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “สุดยอดอาหารอาเซียน” กระบวนการเรียนรู้จากครูและนักเรียนในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต

ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “สุดยอดอาหารอาเซียน” กระบวนการเรียนรู้จากครูและนักเรียนในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30-15.30 น. (BKK)


วิทยากร

 • ครูไซนุดดิน ซาคาเรีย (Mr. Zainuddin Zakaria)
  PMCA 2015 ประเทศมาเลเซีย

  หัวหน้าโครงการ FabulouS ASEAN Breakfast
  ที่ปรึกษาห้องเรียนไร้พรมแดนอาเซียน
 • ดร.เฮซุส อินซิลาดา (Dr. Jesus Catigan Insilad)
  PMCA 2017
  และนักเรียนโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งชาติอัลคาเด
  กูสทีโล (Alcarde Gustilo Memorial
  National High School) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ครูดี โซ พอน (Mrs. Dy Sopon)
  PMCA 2017
  และนักเรียน
  โรงเรียนประถมศึกษามาคุมร็อกร่อง (Kumrou Krong Primary School)
  ประเทศกัมพูชา
 • ครูสุเทพ เท่งประกิจ (Mr. Suthep Tengprakit) PMCA 2019
  และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (Klong Nam Sai School) ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ (Dr. Tinsiri Siribodhi)
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


เข้าร่วมเสวนาผ่าน zoom https://us02web.zoom.us/j/81450860635?pwd=WUJXaE9Dbmx3WEJyTTJ5RHFFYXpMQT09
Meeting ID: 814 5086 0635
Passcode: 275625

ชมสดผ่าน YouTube https://youtu.be/BphMM2Twj20

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ในโครงการ Digital Literacy Enrichment

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ในโครงการ Digital Literacy Enrichment

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ในโครงการ Digital Literacy Enrichment เพื่อสร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม-อาชีวะ) ที่ยังปฏิบัติงานเพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสการพัฒนาการทำงานของครูและนักเรียนให้เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพสูงสุดต่อไป

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA หรือ ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ในโครงการ Digital Literacy Enrichment ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 707 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ทั้งนี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้และกล่าวต้อนรับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​จำนวน 30 คนที่มาร่วมอบรม​

รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต อาจารย์ ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต
และอาจารย์ เมตตา มงคลธีระเดช จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ส่วนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย อาจารย์ ผนวกเดช สุวรรณทัต อาจารย์ ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต และอาจารย์ เมตตา มงคลธีระเดช จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ​ ดร.แทนไท ประเสริฐกุล​

การอบรมวันแรกเป็นเรื่องของทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น การใช้ Web Browser การดาวน์โหลดและอับโหลดไฟล์ การใช้อีเมลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วันที่สองอบรมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหา การใช้คำค้นหาที่เหมาะสม การค้นหารูปภาพ การค้นหาด้วยเสียงและการค้นหาชั้นสูง รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับพ็อดคาสต์เพื่อการเรียนรู้ เช่น การรับฟังพ็อดคาสต์และการสร้างพ็อดคาสต์ ส่วนวันสุดท้ายอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ เช่น รหัสผ่านปลอดภัย ข่าวลวงและการระรานทางไซเบอร์

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายหลังเสร้จสิ้นการอบรม ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ที่ผ่านโครงการอบรม Digital Literacy Enrichment จำนวน 30 คน โดยกล่าวว่า ดีป้า ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลให้แก่ครู เพื่อนำความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต่อไป

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ได้ให้เกียรติกับทาง ดีป้า ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการอบรม Digital Literacy Enrichment ครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลถือเป็นภารกิจสำคัญของดีป้า ในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งครูมีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรบครั้งนี้ กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวที่มาของโครงการ Digital Literacy Enrichment ว่าเป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีให้กับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม-อาชีวะ) ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามสาขาวิชาที่สอน เช่น สาย STEM และสาย Humanities โดยไม่คำนึงถึงระดับความสามารถและประสบการณ์ด้าน Digital Literacy เพื่อให้ครูมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และปัจจุบันมีครูเป็นสมาชิกเครือข่ายของมูลนิธิฯ แล้วกว่า 500 คน

ขณะที่ครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ที่มาจากทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ต่างกล่าวว่า การจัดการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ให้แก่คุณครูทุกรุ่นได้มารับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อกัน โดยเฉพาะวิทยากรที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย น่าสนใจ น่าติดตาม ได้แรงบันดาลใจในการนำไปขยายผลกับเพื่อนครูและนักเรียนต่อไป ทั้งเพื่อนครูและนักเรียนตามชายแดน

ภาพ-ข่าว: สยามสิน วิลิตวรางค์กูร
Highlight การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2563

Highlight การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2563

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ Digital Literacy Enrichment วันที่ 15-17 พ.ย. 2563

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ Digital Literacy Enrichment วันที่ 15-17 พ.ย. 2563

เราจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้รู้ทันดิจิทัลอย่างไร ?

หลักสูตรนี้ช่วยตอบโจทย์
ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ครูสามารถให้คำแนะนำนักเรียนที่จะต้องใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลในอนาคต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดฝึกอบรมให้กับครูเครือข่ายของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในโครงการ Digital Literacy Enrichment เพื่อสร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและระดับมัธยม) ที่ยังปฏิบัติงานเพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้คำแนะนำนักเรียนที่จะต้องใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลในอนาคต

โครงการดังกล่าว มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ร่วมกับเครือข่ายครูจำนวน 500 กว่าคนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกครูมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อการสร้างโอกาสในการพัฒนาการทำงานของครูและนักเรียนให้เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต

ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นวิทยากร ประกอบด้วย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งการดำเนินการออกแบบเนื้อหา การติดตามและประเมินผลการอบรมอีกด้วย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยกำหนดการอบรมวันแรกเป็นเรื่องของทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น การใช้ Web Browser การดาวน์โหลดและอับโหลดไฟล์ การใช้อีเมลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และการสร้าง QR Code

วันที่สองอบรมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหา การใช้คำค้นหาที่เหมาะสม การค้นหารูปภาพ การค้นหาด้วยเสียงและการค้นหาชั้นสูง รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับพ็อดคาสต์เพื่อการเรียนรู้ เช่น การรับฟังพ็อดคลาสต์และการสร้างพ็อดคลาสต์ ส่วนวันสุดท้ายของการอบรมครั้งนี้จะอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ เช่น รหัสผ่านปลอดภัย ข่าวลวงและการระรานทางไซเบอร์


เปิดสมัครวันนี้ ถึง 8 พ.ย. 2563 ที่ pmcaconnect@gmail.com
ด่วนรับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น!

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564


นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดการประชุมผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด และองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 200 คน ได้เรียนเชิญ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในครั้งนี้ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB2016
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB1928
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB929
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1186
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB14512
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB15418
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB1480

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

 

ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 4

ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 4

การเสวนา New Normal School การปฏิบัติการระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4
วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 

เรื่องที่กี่ยวข้อง:

ชมย้อนหลังการปาฐกถาพิเศษ “4 ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา

ชมย้อนหลังการปาฐกถาพิเศษ “4 ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา

ชมการย้อนหลังปาฐกถาพิเศษ
“4 ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS
การประชุมเสวนาทางไกล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครู PMCA อาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากครูพม่า-ไทย”

การประชุมเสวนาทางไกล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครู PMCA อาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากครูพม่า-ไทย”


วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น. คณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

แบ่งปันประสบการณ์โดย

 • ครูยี มอน โซ (Yee Mon Soe) PMCA 2015 ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่าย ทาร์ ยา (Hlaingtharyar) เมืองย่างกุ้ง (Yangon)
 • ครูตันตุน (Mr.Than Tun) PMCA 2017 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองยัวดายี (Ywar Thar Gyi) เมืองซะไกง์ (Sagaing )
 • ครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing) PMCA 2019 ครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตร โรงเรียนมัธยมจ่อเม (Hyaukmee) เมืองปะเต็งจี (Patheingyi) เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay)
  พร้อมด้วย
 • ครูสุเทพ เท่งประกิจ PMCA 2019 ครูสอนปฐมวัยศึกษา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อ.กาบัง จ.ยะลา
 • ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูรางวัลคุณากร ปี 2019 ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก

  Join Zoom Meeting: 26 มิ.ย. 2563 เวลา 16.00-18.00 น.
  https://us02web.zoom.us/j/87104295928?pwd=WHpRU3hYZ0xzZEE1aHBaVCt6aXl6QT09

การประชุมเสวนาทางไกล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครู PMCA อาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากครูกัมพูชา-ไทย

การประชุมเสวนาทางไกล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครู PMCA อาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากครูกัมพูชา-ไทย


วันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น. 


ร่วมแบ่งปันประสบการณ์

 • ครูทอช บันดาว (Tauch Bundaul) PMCA 2015 ครูสอนภาษากัมพูชา ระดับประถมศึกษาวัดโบ (Wat-Bo Primary School) จังหวัดเสียมราฐ
 • ครูดี โสพอน (Dy Sophorn) PMCA 2017 ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาขแมร์ โรงเรียนประถมศึกษาคุมร็อกร่อง (Kumroukrong Primary School) จังหวัดกัมปงชนัง 
 • ครูลอย วิรัก (MR. Loy Virak) (PMCA 2019) ครูสอนฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอแอพะเอีย (Hun Sen Roeapha Ear) จังหวัดกัมปงชนัง 
 • ดร.กิม เจียง (Dr.Kimcheang Hong) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งกำปงสปือ (Kampongspeu Institue of Technology 

Join Zoom Meeting: 25 มิ.ย. 2563
https://us02web.zoom.us/j/83299701523?pwd=RDdRdDZvMTBHV1ZqeENwdm9CdThlZz09

 

สรุปผลการเสวนาและฝึกอบรมออนไลน์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ช่วงก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่

สรุปผลการเสวนาและฝึกอบรมออนไลน์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ช่วงก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่