ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง Inside the Book ทีม Production Hub โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง Inside the Book ทีม Production Hub โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร “Don’t judge a book by its cover. อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก เรื่องราวของครูต้นน้ำ ถึงแม้ภายนอกจะดูน่ากลัว แต่หารู้ไม่ว่าครูเป็นคนที่น่ารักกว่าใคร” รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ประเภท : นักเรียน
More

ขอเชิญชมถ่ายทอดสดการเสวนา คุรุสภา ร่วมกับ เวิลด์ไดแดค เอเชีย (Worlddidac Asia) ขอเชิญร่วมลงทะเบียนรับฟังการเสวนา เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านโครงการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์”

ขอเชิญชมถ่ายทอดสดการเสวนา คุรุสภา ร่วมกับ เวิลด์ไดแดค เอเชีย (Worlddidac Asia) ขอเชิญร่วมลงทะเบียนรับฟังการเสวนา เรื่อง "กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านโครงการเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงวิพากษ์” ในวันนี้ วันเสาร์ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 ถ่ายทอดสดบน www.Facebook.com/worlddidacasiapage ร่วมเสวนาโดย 👉👉 นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา 👉👉นายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ ครูสอนวิชาผู้ประกอบการ โรงเรียนเพลิน...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ทั่วประเทศไทย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินหน้าชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ดึงการมีส่วนร่วมสรรหาครูผ่านความร่วมมือของกลไกระดับจังหวัด ด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนแ...
More

โรงเรียนเครือข่ายตามโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านผ่านสื่อและสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายครูรางวัลของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย ครูทัศนีย์ จันทโคตร และครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2562 ทั้งสองท่าน โดยได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 80 ปี โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบศึกษา (IRES) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 25...
More

การประชุมเสวนาทางไกล “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครู PMCA อาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากครูพม่า-ไทย”

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น. คณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แบ่งปันประสบการณ์โดย ครูยี มอน โซ (Yee Mon Soe) PMCA 2015 ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่าย ทาร์ ยา (Hlaingtharyar) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ครูตันตุน (Mr.Than Tun) PMCA 2017 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองยัวดายี (Ywar Thar Gyi) เมืองซะไกง์ (Sagaing ) ครูหม่องจ๋าย (Mr.Muang Kyaing) PMCA 2019 ครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตร โรงเรียนมัธยมจ่อเม (Hyauk...
More

ครูศิลปะรวมพลเครือข่ายครูและศิลปินจัดแสดงผลงานชวน “ส่งกำลังใจ ต้านภัยโควิด” ผ่านนิทรรศการศิลปะออนไลน์ “ศิลป์ สร้าง สุข”

 ครูกิจวัฒน์ แสนศรีระ  ครูศิลปะโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (สพม.25) ครูรางวัลขวัญศิษย์ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2562 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.25 ร่วมกันกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะออนไลน์ (Art Exhibitions Online) "ศิลป์ สร้าง สุข" ..“ส่งกำลังใจ ต้านภัยโควิด” ในใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์ศิลป์... ก้าวตามพ่อ ก่องานศิลป์” โดยร่วมมือกับเครือข่ายครูศิลปะอีสาน (Isan Art Teacher Network : IATN) ผ่านเพจนิทรรศการศิลปะออน...
More

สรุปผลการเสวนาและฝึกอบรมออนไลน์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ช่วงก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่

More

การประชุมสัมมนาเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 1-3

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) 10.00-10.30 น. ทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายครูในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ท่านประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 10.30-11.00 น. ความเคลื่อนไหวและตัวอย่างของครูในด้านการจัดการเรียนรู้ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด-19                                                    :ประสบการณ์จากครู PMCA อาเซียนและติมอร์-เลสเต โดยคณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11.00...
More

นักเรียนและครูในเครือข่ายมูลนิธิฯ ร่วมกันจัดส่งหุ่นยนต์ “น้องไออุ่น” ขนส่งเวชภัณฑ์ช่วยหมอทำงาน

ครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูรางวัลขวัญศิษย์ในเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูรางวัลขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 ครูโรงเรียนกมลาไสย พร้อมด้วยครู และนักเรียน โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเครื่องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ  Face Shield โครงสร้างอะคลีลิค และหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าน้องไออุ่น 2 ไปมอบให้กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราช...
More

ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี พ.ศ.2562 จัดโครงการฝึกอบรมการทำหัวโขน เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย

ครูธีระพันธ์ งามถิ่น ครูรางวัลขวัญศิษย์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2562 ครูธีระพันธ์ งามถิ่น อดีตครูประจำโรงเรียนวัดกก กรุงเทพมหานคร และครูรางวัลขวัญศิษย์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2562 ปัจจุบันเป็นครูบำนาญ ยังเดินหน้ารักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำหัวโขน และเรียนการแสดงนาฏกรรมศิลป์โขนฟรีสำหรับเยาวชนทุกคน เพื่อส่งต่อลูกหลานสืบสานเจตนารมณ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป
More