คณะครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ร่วมใจบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กในท้องถิ่น

คณะครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ร่วมใจบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต โดยมีครูผู้แทนรับ คุณครูวิเซนเต ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 2564 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กในท้องถิ่น
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมเป็นผู้แทนมอบเงินรางวัลให้กับครู ดร.อัลเฟโด ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาติมอร์-เลสเต โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจาก ประเทศติมอร์-เลสเต รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 ร่วมเป็นร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบครั้งนี้
นายวินเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำติมอร์-เลสเต ปี 2564 และเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน Ensino Central Tirilolo Baucau ตลอดอาชีพการทำงานของครูใหญ่วินเซ็นเต ได้มีส่วนร่วมสำคัญในหลายโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาในติมอร์-เลสเต
ผลจากกิจกรรม PMCA Forum เวทีวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ที่ครูวินเซ็นเตอร์ได้มาร่วมนำเสนองานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกิจกรรม show and share ทำให้ครูไทยรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งกับการทำงานของครูวินเซ็นเต จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาระดมทุนเพื่อเป็นปัจจัยสำหรับสนับสนุนให้กับครูวินเซ็นเตอร์ใช้ในการทำงานต่อไป