หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เรื่อง การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2560 The First Princess Maha Chakri Award 2017 Forum ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  82 หน้า เรื่อง งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 The 2nd Princess Maha Chakri Award 2017 Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จำนวน: 71 หน้า เรื่อง Out of The Ordinary : Teacher Innovations Changing student lives ผู้แต่ง:...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศกัมพูชา ประสานภาคส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 15 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านฮ็องจวน ณาณน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อแจ้งผลและกำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยมีครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ครูวิชาฟิสิกส์ เกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย จังหวัดกัม...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558 แด่ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา จำนวน 157 หน้า
More

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นครหลวงพระบาง ปี 2562

ณ สถานฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   การอภิปรายร่วมกับภาคธุรกิจไทย     การอภิปรายร่วมกับช่างภาพและสื่อมวลชน   สำนักงานเขตพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา    โรงเรียนสันติภาพ แขวงหลวงพระบาง วัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     เชิดชูจิตวิญญาณแม่พิมพ์ : สปป.ลาว ชื่นชม "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ" แรงบัลดาลใจปลุกพลังครูดีเด่นhttps://w...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว

เชื่อมสานสัมพันธ์ด้านการศึกษา ดึงภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการทำงานครู   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการมูลนิธิ โดยเข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชฑูตไทย ณ เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในการสนับสนุนการพัฒนาครูและค้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โ...
More

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

ประมวลภาพการทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2561-2562

เชื่อมร้อยการทำงานระหว่างครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2018-2019 ที่มา : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

ครูพงศ์ทิพย์’ ครูขวัญศิษย์ รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมถวายรายงานการต่อยอดการทำงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ครูพงศ์ทิพย์ สมชอบ ครูขวัญศิษย์รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยครูพงศ์ทิพย์ ได้นำคณะครูและนักเรียนรร.เมืองสุรินทร์  พร้อมด้วยผลงานจากโครงการหมี่ไหม ถักทอ ก่ออาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายรับเสด็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากโครงการที่มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการต่อยอดการทำงานของครูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับลูกศิษย์ ครูพงศ์ทิพย์ เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนรา...
More

เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่หอสมุดคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562         ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูการทำงานของครู โดยครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11...
More

โทรทัศน์-เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี

เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี | 24-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ  ในโอกาสสัปดาวันกำพล วัชรพล ไทยรัฐทีวี จะพาไปรู้จักคณครู ที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งคุณครูท่านนี้ สอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไผ่) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
More