มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ทั่วประเทศไทย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินหน้าชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ดึงการมีส่วนร่วมสรรหาครูผ่านความร่วมมือของกลไกระดับจังหวัด ด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและ...
More

ความเคลื่อนไหวครู PMCA 11 ประเทศที่เสนองานเสวนาออนไลน์ New Normal school ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

“เรื่องการปฏิบัติจริงของครูอาเซียน :ประสบการณ์และแง่คิดจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศอาเซียน (เวียดนาม ลาว บูรไน อินโดนีเซีย) ประสบการณ์และแง่คิด” รายงานโดย: ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผลิตสื่อโดย: นายสรรชัย หนองตรุด สถาบันรามจิตติ
More

งานการแถลงข่าว การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่​ 30​ มิถุนายน​ 2563​ ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) องค์การ UNESCO และองค์การ UNICEF แห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนากา...
More

ครูฟิลิปปินส์ร่วมเป็นผู้นำขับเคลื่อนการศึกษาก้าวผ่านสถานการณ์โควิด

27 มิถุนายน 2563 องค์กร empowerEd จัดตั้งโดยนายฟรานซิส จิม ทัสคาโน่ (Francis Jim Tuscano) โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายครูในฟิลิปินส์ในการขับเคลื่อนการศึกษา ได้จัดเวทีเสวนาออนไลน์ โดยเชิญ ดร.เฮซุส อินซิลาดา (Dr.Jesus Catigan Insilad) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 2 ปี 2017 เข้าร่วมเวทีเสวนา “Reaching All Learners at this Time of the Pandemic” ครูระดับโลกจากฟิลิปปินส์และผู้เชี่ยวชาญ EdTech ที่จะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนของตนเองในประเด็นสำคัญของการแลกเปลี่ยนที่ว่...
More

โรงเรียนเครือข่ายตามโครงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านผ่านสื่อและสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายครูรางวัลของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย ครูทัศนีย์ จันทโคตร และครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2562 ทั้งสองท่าน โดยได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 80 ปี โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบศึกษา (IRES) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 25...
More

ครูอาเซียนบรูไน-ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซียร่วมเสวนาประสบการณ์จากการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้จากครูอาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์วิกฤต ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 3 ปี 2019 ได้แก่ ครูฮาจะฮ์ นูร์เลียส์ บินติฮา อัสปาร์ ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาลัมบัก กานัน จารัล 49 จากประเทศบรูไนดารุสลาม ครูซาดัท บี มินันดัง ครูโรงเรียนประถมศึกษาอมิรัล เมืองโคตาบาโตซิตี้ จากประเทศฟิลิปปินส์ ครูรูดี...
More

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง Equitable Education Conference 2020

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาคที่ใหญ่ที่สุดด้วยรูปแบบออนไลน์ ในงาน 'Equitable Education Conference 2020' วันที่ 10-11 ก.ค.นี้ * พบกับ 60 นักปฏิรูปและนักการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลก * ร่วมหาทางออกสู่การศึกษาที่เสมอภาค บนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง โควิด-19 ลงทะเบียนประชุมออนไลน์ฟรี ได้ที่ http://afe2020.eef.or.th ชมการถ่ายทอดสดปาฐกถาพิเศษ "4 ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ttps://program.thaipbs.or.th/live สา...
More

ครูอาเซียนเวียดนาม-ลาวร่วมเสวนาประสบการณ์จากการปฏิบัติ : “เปิด ปรับ เปลี่ยน” หลังโควิด

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้จากครูอาเซียนและติมอร์-เลสเต : ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์วิกฤต ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศเวียดนาม ได้แก่ ครูทราน ติ ตวย ดุง (Trần Thị Thuỳ Dung) รุ่นที่ 1 (2015) ครูฟานถิหนือ รุ่นที่ 2 (2017) และสปป.ลาว ได้แก่ครูคำซ้อย วงสัมพัน รุ่นที่ 1 (2015) ครูคูนวิไล เคนกิติสัก รุ่นที่ 2 (2017) ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด รุ่น...
More

เว็บไซต์ www.pmca.or.th ปิดชั่วคราว

เว็บไซต์ www.pmca.or.th ปิดชั่วคราว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00-17.00 น. เนื่องจาก ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงขออภัยมาในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ ***เมื่อครบ 1 ชั่วโมงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ส่วน facebook และ Line ใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวลา ดังกล่าว
More

ครูศิลปะรวมพลเครือข่ายครูและศิลปินจัดแสดงผลงานชวน “ส่งกำลังใจ ต้านภัยโควิด” ผ่านนิทรรศการศิลปะออนไลน์ “ศิลป์ สร้าง สุข”

 ครูกิจวัฒน์ แสนศรีระ  ครูศิลปะโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (สพม.25) ครูรางวัลขวัญศิษย์ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ.2562 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.25 ร่วมกันกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะออนไลน์ (Art Exhibitions Online) "ศิลป์ สร้าง สุข" ..“ส่งกำลังใจ ต้านภัยโควิด” ในใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์ศิลป์... ก้าวตามพ่อ ก่องานศิลป์” โดยร่วมมือกับเครือข่ายครูศิลปะอีสาน (Isan Art Teacher Network : IATN) ผ่านเพจนิทรรศการศิลปะออน...
More