สิงหาคม 18, 2017
Krurthai_ebook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ

Follow หนังสืออิเล็กทรอนิก […]
กรกฎาคม 22, 2016
เฟ้นหาครูดีในแผ่นดิน

คัดเลือกครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูคู่ประเทศอาเซียน-ผนึกพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Follow คัดเลือกครูรับรางวั […]
กรกฎาคม 22, 2016
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...เฟ้นหาครูดีในแผ่นดิน

สกุ๊ปพิเศษ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เฟ้นหาครูดีในแผ่นดิน

Follow สกุ๊ปพิเศษ : รางวัล […]

สิงหาคม 18, 2017
Krurthai_ebook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ

Follow หนังสืออิเล็กทรอนิก […]
สิงหาคม 4, 2017
Forum2017- indonesia

การสัมมนา National Educational Issues [N3] เรื่อง Smart Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

Follow Mr. Herwin Hamid : […]