ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯประจำติมอร์-เลสเต ๒๕๖๐ เรียนรู้ดูงานโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงในไทยเพื่อไปพัฒนาพื้นที่มอร์-เลสเต

๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  ครูลีโอโพลดีน่า โจอนา กูเตรเรส (Mrs.Leopoldina Guterres) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี ๒๕๖๐ ประเทศติมอร์-เลสเต  พร้อมด้วย อ.รณกร อำพันธ์ศรี วิศวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) ดร.เจษฎา เตมัยสมิธิ นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายครูไทยในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี ๒๕๖๐ และเครือข่ายครูไทยที่ได้รับทุ...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลี้ยงรับรองคณะครูและนักเรียนสิงคโปร์

12 พ.ย. เวลา 17.00 น.  คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลี้ยงรับรองให้กับคณะนักเรียนและคณะครูโรงเรียน Anderson Primary School และคณะครูประเทศ โดยมีผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 23 คน คณะครู 5 ท่าน นางพยาบาล และผู้จัดการทัศนศึกษา (ทัวร์) รวม 30 คน นำโดยครูสะรับจิต คอร์ บุตรี ฮาร์ดิปซิงห์ (Mrs. Sarabjeet Kaur d/o Hardip Singh) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสิงคโปร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ โดยม...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศเวียดนามปี ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรมตามรอยโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ถิ่นชาวญวน-ไทยอีสาน สานสัมพันธ์ครูไทย-เวียดนาม

๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ครูเลอทันเลียม (Mr.Le Thanh Liem) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๒ จากประเทศเวียดนาม   อาจารย์ทันเฮียนฮว่า (Mr. Trần Hiền Hoà) สำนักงานเขตพื้นที่เมืองเฮายางจากประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยคุณสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ และนายจิรศักดิ์ อุดหนุน  สถาบันรามจิตติ ผู้ประสานงานโครงการทัศนศึกษาภายใต้โครงการ “ตามรอยโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ถิ่นชาวญวน-ไทยอีสาน” ในงานสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับครูด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ณ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทยและการศึกษาไทย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตรุ่นที่ 3 ปี 2562 พร้อมด้วยคู่สมรส ผู้ติดตาม และนักวิจัยจากสถาบันรามจิตติ ไปทัศนศึกษา โดยในช่วงภาคเช้าเดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมัคคุเทศก์อธิบายให้ความรู้และสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ปราสาทพระเทพบิดร นครวัดจำลอง ผนังพระระเบียงด้านใน ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังที่ถ...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 The 3rd Princess Maha Chakri Award Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  81 หน้า  การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 2nd Princess Maha Chakri Award Forum 2019 ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  74 หน้า  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี ครูคุณากร และครูยิ่งคุณ ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั...
More

พิธีพระราชรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 และทรงเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 วันที่ 15  ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทอดสด  
More

ขอเชิดชูเกียรติผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงศิษย์ ครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 | รายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 | รวมวีดีทัศน์เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 11 ประเทศ
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เรื่อง การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2560 The First Princess Maha Chakri Award 2017 Forum ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  82 หน้า เรื่อง งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 The 2nd Princess Maha Chakri Award 2017 Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จำนวน: 71 หน้า เรื่อง Out of The Ordinary : Teacher Innovations Changing student lives ผู้แต่ง:...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศกัมพูชา ประสานภาคส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 15 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่านฮ็องจวน ณาณน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อแจ้งผลและกำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยมีครูวิรัก ลอย (Mr.Virak Loy) ครูวิชาฟิสิกส์ เกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย จังหวัดกัม...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558 แด่ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา จำนวน 157 หน้า
More