Live ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

ชม Live https://fb.watch/1gDHdPMn1n/ รับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Facebook สถาบันรามจิตติ YouTube รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

ขอเชิญ ชมถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD

ขอเชิญ ชมถ่ายทอดสด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-11.30 น. รับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Facebook สถาบันรามจิตติ YouTube รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

ดร.เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สัมภาษณ์รายการ​ Thailand​ Today​

ดร.เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ กล่าวในรายการ​ Thailand​ Today​ ว่า​ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...
More

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สัมภาษณ์การสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ในรายการ “เคลียร์-คัด-ชัดเจน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทาง NBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวประเด็นการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ในรายการ “เคลียร์-คัด-ชัดเจน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทาง NBT2HD และเพจ Live NBT2HD เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:30-26:00 น. ที่ผ่านมา​ ติดตามชมรายการได้ตามเพจ​นี้ ชมย้อนหลัง https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/754125511811039/
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์ การนี้สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคภาคทางการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ข้ามประเทศโดยใช้ระบบ Zoom Meeting ผ่านสถานทูตไทยประเทศในอาเซียนและติม...
More

คุรุสภาวิทยาจารย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 และวารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 119 ฉบับที่ 2

คุรุสภาวิทยาจารย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 วารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 119 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2563 ที่มา คุรุสภา
More

บุคคลใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การกำหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้1. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา เป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา2. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้าน การเรียนการสอน แต่ในบางครั้งต้องท...
More

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3”

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3"วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนประชุมออนไลน์ฟรีwww.PMCAFORUM.in.th “โอกาสครั้งสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกับสุดยอดครูในอาเซียนและติมอร์-เลสเต” *ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนกับสุดยอดครู 11 ประเทศ เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนครูในยุคโควิด-19 *เวทีสะท้อนความคิดของเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับโควิด ‘My School & COVID-19’*เวทีวิชาก...
More

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หัวข้อ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ทาง https://qrgo.page.link/35nmo https://youtu.be/vp2P9jnHhpo รับชมถ่ายทอดสด: https://youtu.be/gsT1IQ652Wo รอบบ่าย https://youtu.be/vp2P9jnHhp
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม PMCA สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการนี้ ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ก...
More