ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทัศนศึกษาวัฒนธรรมและการศึกษาไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมพาครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ปี 2566 พร้อมผู้ติดตาม โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ และทีมงานสถาบันรามจิตติร่วมไปทัศนศึกษา โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่ 

ภาคเช้า ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมัคคุเทศก์อธิบายให้ความรู้และสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ปราสาทพระเทพบิดร นครวัดจำลอง ผนังพระระเบียงด้านใน ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบ 

ภาคบ่าย ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยห้องนิทรรศการ ได้แบ่งการนำเสนอเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ลือระบิลพระราชพิธี สง่าศรีสถาปัตยกรรม ดื่มด่ำย่านชุมชน เยี่ยมยลถิ่นกรุง เรืองรุ่งวิถีไทย ดวงใจปวงประชา
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศน์พิเศษที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปให้ได้ชม โดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่เข้าเยี่ยมชมต่างตื่นตาตื่นใจ และประทับใจในการนำเสนอผลงาน ทั้งด้านศิลปะจัดแสดง แสงสี และเรื่องราวในนิทรรศน์รัตนโกวสินทร์ ที่ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์และการเปลี่ยนผ่านในยุคสมัยต่างๆ   

นื้อหา/ภาพ : สถาบันรามจิตติ