ขอเรียนเชิญครูทุกท่าน เข้าร่วมเสวนาออนไลน์สัญจร ครั้งที่ 6 หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพื่อโลกที่ยั่งยืน : “วิทยาศาสตร์กับผู้เรียนยุคใหม่”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากรเสวนา ดังนี้ ครูกล่อมจิต ดอนภิรมณ์ ครูคุณากร ๒๕๖๔ โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ครูกล่อมจิต “ครูผู้อุทิศชีวิตพาลูกศิษย์ค้นพบศักยภาพ สร้างคุณูปการแก่ชุมชน” ด้วยจุดยืนที่ยึดมั่น “ศรัทธาในความฝัน มุ่งมั่นในหน้าที่ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน และไม่เคยกลัวงานหนักเพราะรักในอาชีพครู” ใช้ห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาด้วยการนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นการเรียนรู้อย่างมีความห...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพฯ        ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุ...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมผลักดันโครงการส่งเสริม และ สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สภากาชาดไทย​ นำร่อง 10 จังหวัดตามแนวชายแดน

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ว่าเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย โครงการดังกล่าว เน้นการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีทักษะพื้นฐานเพิ่มเติมจากห้องเรียน เพื่อให้ตระหนักรู้และรักการอ่า...
More

การประชุมคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม มีผู้ร่วมประชุมได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ นายชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ ฝ่ายต่างประเทศ และกรรมการอ...
More

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามควา...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า “สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4” และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า "สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4" และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานสภาการศึกษา เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.เบญจลักษณ...
More

ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 3

ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เสวนาออนไลน์ THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. ด้วยโปรแกรม ZOOM ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจ...
More

ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 2

จากการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดดำเนินการเสวนาออนไลน์ THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. ด้วยระบบ ZOOM ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ...
More

ผลการเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 1

ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ชี้ผลจากโควิด ทำโครงสร้างเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลง บางธุรกิจอาจหดหายหรือปิดตัว ภาครัฐต้องประเมินการจ้างงานใหม่โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะมากที่กำลังตกงาน และต้องพัฒนาคนให้พร้อมกับโลกดิจิทัล ด้านการเรียนการสอนพัฒนาเด็กแต่ละวัยเรียนต้องสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ลดข้อจำกัดจากครูผู้สอน ระบบการบริหารการศึกษาที่ขาดความพร้อมและไม่ทันสมัย และยังต้องให้ความสำคัญกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำอย่างโควิด 19 เพิ่มมาก...
More

วิธีการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องทำอย่างไรประชาชนทั่วไป เสนอชื่อครูแบบออนไลน์ ได้ที่นี่>> https://youtu.be/XZR3rOQrrek https://youtu.be/Fw5GZ-PCRd0 https://youtu.be/UePFNeMnYEk ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนและเสนอชื่อแบบออนไลน์ได้ที่นี่>>   การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 แผนปฏิบัติการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564   คู่มือการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   ปรับปรุงล่าสุด 12 ส.ค. 2563 ประ...
More