โครงการประกวดคลิปเล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จากศิษย์ถึงครู”

โครงการประกวดคลิปเล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จากศิษย์ถึงครู
ครู ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ ครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ ครูนอกตำรา
โอกาส คิดถึงครู ครูที่เป็นมากกว่าครู
คุณครูแสงตะวัน ครูของชีวิต แม่…ครูสอนชีวิต จากใจศิษย์ถึงครู
โรงเรียนหนองกี่วิทยาคม ครูในดวงใจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กระดาษทราย ครูต้น หวังดี
ครูพลาสติก ครูดีที่ศิษย์รัก ผมมีวันนี้เพราะครู (นายบุลากร)
ผมมีวันนี้เพราะคุณครู (นายจีรชัย) เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู พระครู
คำพูดที่อยู่ในใจของเด็กข้างถนน แรงผลักดัน เสี้ยววินาที
ศิษย์ถึงครู จากศิษย์ถึงครู เสียงหนึ่ง…ถึงครู
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง1 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง2 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง5 พ่อครู
โอกาส ความเป็นครูไม่เคยเกษียณ ความหมายของคำว่าครู