ครูไทยร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาแบบเรียนรวม ชี้เด็กมีที่ยืน ครูต้องตื่นตัว ครอบครัวต้องเข้าใจ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย (ปี 2566) เรื่อง “เรียนรวมเพื่ออยู่ร่วม (Inclusive Education) ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่เพื่อเด็กไทยทุกคน”  ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนปรียาโชติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีวิทยากรเสวนาซึ่งเป็นครูในเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ ครูสุลีกาญ ธิแจ้  ครูรา...
More

ครู Marcelo T. Otinguey : ชีวิตนี้เพื่อเด็ก ๆ และชุมชน

ครู Marcelo T. Otinguey เป็นชาวเมือง Benguet ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันอายุ 51 ปี สอนอยู่ที่ Governor Bado Dangwa Agro-Industrial School ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่ครูเคยเรียนสมัยอยู่วัยเรียน จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Benguet State ณ เมืองบาเกียว หลังจากจบการศึกษา นาย Marcelo ตั้งใจกลับมาสอนในโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเรียนจบ ด้วยเพราะต้องการตอบแทนชุมชนที่ตนเติบโตมา ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่น คือ Kankanaey และ ...
More

คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จฟ้ามหาจักรี ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเชิญร่วมสรรหาครูดีเด่นจากประเทศบังคลาเทศ ภูฐานและมองโกเลีย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม กระทรวงการต่างประเทศ ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตจาก 3 ประเทศ ได้แก่ นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาณ ประจำประเทศไทย และนายมูฮำหมัด อับดุล ไฮต์ เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมนายกันทูลก้า ชาดราบัค ที่ปรึกษา โดยการสนับสนุนจากกรมสารนิเทศ กระทรวงต่...
More

“ครูไทยพบครูเทศ” : คณะทำงานมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศไทย ปี 2563 คณะทำงานโครงการ Student Entrepreneurship Program Team สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะทำงานวิชาการของมูลนิธิฯ รวมทั้งสิ้น 13 คน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเยี่ยมครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศฟิลิปปินส์ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจา...
More

ครูไทยพบครูเทศ” : คณะทำงานมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำกรุงมะนิลา และคณะ เข้าพบดร.มาร์การิตา คอนโซลาเซียน ซี บาลเลสติรอส (Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros) ผู้อำนวยการด้านการเยี่ยมเยียนต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีนายเฟรเดอริก ออร์ติซิโอ (Frederick Orticio) เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ 3...
More

ชมย้อนหลัง เสวนาออนไลน์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 “เรียนรวมเพื่ออยู่ร่วม (Inclusive Education) ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่เพื่อเด็กไทยทุกคน”

เสวนาสัญจรครั้งที่ 1 “เรียนรวมเพื่ออยู่ร่วม (Inclusive Education) ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่เพื่อเด็กไทยทุกคน” 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากร ดังนี้ ครูสุลีกาญ ธิแจ้ ครูการศึกษาพิเศษ ผู้จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2558ครูผู้ทุ่มเทเพื่อลูกศิษย์ด้วยใจรัก ด้วยเทคนิคและกลยุทธ “เปิดใจ” และ “คาถา 5 อ. 2 ท.” ที่สามารถใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วย “...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

16 ธันวาคม 2565 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมถวายดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไ...
More

ครูอาชีวะร่วมเสวนาสัญจร ถกประสบการณ์การสอนและชี้ทิศอาชีวศึกษาเพื่ออนาคต

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมเสวนาสัญจรครั้งที่ 7 เรื่อง “อาชีวศึกษา : การศึกษาเปลี่ยนชีวิต” ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากร ได้แก่ ครูเกษมสุข ชัยชิตาทร ครูขวัญศิษย์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูปิติกร ขำอ่อน ครูยิ่งคุณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสง...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ เยือนประเทศไทย และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูมาเลเซียกับครูไทย

Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย คณะกรรมการของ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับ Ms. Saripah Embong ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน  จำนวน  8 คน จากโรงเรียน Sekolah Menengah  Agarna (Atas)  Sultan Zainal Abidin รัฐ Terengganu ประกอบด้วย YM HJ Engku Abdulh bin Engku Dalam Ahmad ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย En. Has...
More

The 4th PMCA Forum : Show & Share

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หัวข้อ “มุ่งสู่ความเสมอภาคร่วมกัน” โดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ UNICEF และ UNESCO            ในการประชุมวิชาการนานาชา...
More