ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “สุดยอดอาหารอาเซียน” กระบวนการเรียนรู้จากครูและนักเรียนในประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564เวลา 13.30-15.30 น. (BKK)วิทยากร ครูไซนุดดิน ซาคาเรีย (Mr. Zainuddin Zakaria) PMCA 2015 ประเทศมาเลเซียหัวหน้าโครงการ FabulouS ASEAN Breakfast ที่ปรึกษาห้องเรียนไร้พรมแดนอาเซียนดร.เฮซุส อินซิลาดา (Dr. Jesus Catigan Insilad) PMCA 2017 และนักเรียนโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งชาติอัลคาเด กูสทีโล (Alcarde Gustilo Memorial National High School) ประเทศฟิลิปปินส์ครูดี โซ พอน (Mrs. Dy Sopon)PMCA 2017 และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษามาคุมร็อกร่อง (Kumrou Krong Primary School)ป...
More

ขอเชิญร่วมการปฐมนิเทศครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.กำหนดการแสดงความยินดีโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรนิยาม "รางวัลแด่ครู"แสดงความยินดีโดย ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์เจตนารมณ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแสดงความยินดีโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญความสำคัญของความเป็นครูในบริบทที่หลากหลาย แสดงความยินดี และข้อคิดโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาความสำคัญของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้แทนครูเครือข่ายมูลนิธิฯ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ครู...
More

ขอเชิญร่วมการเสวนาออนไลน์ “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต”

วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. (GMT+7.00 BKK)กำหนดการเสวนาออนไลน์“ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 :ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต” วิทยากร ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบูรไนดารุสซาลาม (เวลาบูรไน 14.30-16.30 น.)• ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) PMCA 2015ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน Keriam Primary School• ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปา...
More

ชมย้อนหลัง เสวนา “ความท้าทายของ การจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสปป.ลาว และเวียดนาม”

กำหนดการวันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 15.30-17.30 น. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015 ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก PMCA 2017 ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด PMCA 2019 โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบางประเทศเวียดนาม• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง PMCA 2015 ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย• ครูฟาน ถิ หนือ PMCA 2017 ทำงานงานสังคมด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษ...
More

เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สุดยอดครู 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์- เลสเต  รมว.ศธ. ห่วงความรู้ถดถอยของผู้เรียน ย้ำมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องมีอิสรภาพ ออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ครูประทินเผยบทบาทของครูในยุคโควิด-19 การศึกษาต้องยืดหยุ่น กระชับหลักสูตร พบหัวใจความเป็นครูลงพื้นที่เอาความรู้ไปถึงตัวเด็กเมื่อออนไลน์เข้าไม่ถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในงานแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ...
More

คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู เพื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ที่ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ประธา...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์ การนี้สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคภาคทางการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ข้ามประเทศโดยใช้ระบบ Zoom Meeting ผ่านสถานทูตไทยประเทศในอาเซียนและติม...
More

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3”

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3"วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนประชุมออนไลน์ฟรีwww.PMCAFORUM.in.th “โอกาสครั้งสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกับสุดยอดครูในอาเซียนและติมอร์-เลสเต” *ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนกับสุดยอดครู 11 ประเทศ เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนครูในยุคโควิด-19 *เวทีสะท้อนความคิดของเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับโควิด ‘My School & COVID-19’*เวทีวิชาก...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับ คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 2563 และ 1 ก.ย. 2563 ที่มีผู้ว่าราชการระดับจังหวัดเป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีความเป็นมา เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระช...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เชิญชวนเสนอชื่อ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 4 ครูผู้ใช้ทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ชี้ถึงบทบาทครูสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่หอสมุดคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเปิดตัวการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
More