ประชุมเตรียมความพร้อมครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 ปี 2566

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5” ให้แก่ครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ครูไทย) ปี 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีครูไทยและครูพี่เลี้ยง/บุคลาการทางการศึกษาพี่เลี้ยงเครือข่ายครูในภาคต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน  โดยมีกิจกรรมประชุมซักซ้อมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงในวันแรก  ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครู Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังเดินทางไปยังเมือง Baucau เพื่อเยี่ยมเยือน Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564 ณ โรงเรียน EBC Tirilolo School โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครู Filomena da Costa PMCA 2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังเดินทางไปยังเมือง Maubise เพื่อเยี่ยมเยือน Ms. Filomena da Costa ครูผู้ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ที่ Saint Miguel Arcanjo School ในชุมชน Same โรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิกที่อยู่บนพื้นที่สูง โดยมี Fernondo บาทหลวงผู้จัดการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้นำชุมชนร่วมต...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต  เพื่อเยี่ยมเยือนและพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต  โดยในวันที่ 3 สิงหาคม ดร. กฤษณพงศ์ และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา เพื่อเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและผู...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2566 ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยในวันที่ 27 มิถุนายน คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยัง ณ เมืองเนปิดดอร์ เพื่อพบกับเลขาธิการรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ...
More

“เสวนาสัญจรอาเซียน : เรียนรู้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว แม่ครูผู้สร้างโรงเรียนคุณภาพ”

 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2566) เรื่อง  “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการ พัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาณ โรงเรียนประถมทุ่งกาง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีคุณครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำป...
More

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ผู้แทนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย นายอุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์  รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ และนางพัชรี อุตมัง นักวิชาการ มูลนิธิฯ ร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเ...
More

ครูไทยร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาแบบเรียนรวม ชี้เด็กมีที่ยืน ครูต้องตื่นตัว ครอบครัวต้องเข้าใจ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย (ปี 2566) เรื่อง “เรียนรวมเพื่ออยู่ร่วม (Inclusive Education) ความท้าทายของการจัดการศึกษายุคใหม่เพื่อเด็กไทยทุกคน”  ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนปรียาโชติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยการเสวนาสัญจรครั้งนี้ยังจัดในรูปแบบผสมผสานการเสวนาออนไลน์ โดยมีวิทยากรเสวนาซึ่งเป็นครูในเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ ครูสุลีกาญ ธิแจ้  ครูรา...
More

ครู Marcelo T. Otinguey : ชีวิตนี้เพื่อเด็ก ๆ และชุมชน

ครู Marcelo T. Otinguey เป็นชาวเมือง Benguet ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันอายุ 51 ปี สอนอยู่ที่ Governor Bado Dangwa Agro-Industrial School ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่ครูเคยเรียนสมัยอยู่วัยเรียน จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Benguet State ณ เมืองบาเกียว หลังจากจบการศึกษา นาย Marcelo ตั้งใจกลับมาสอนในโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเรียนจบ ด้วยเพราะต้องการตอบแทนชุมชนที่ตนเติบโตมา ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่น คือ Kankanaey และ ...
More

คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จฟ้ามหาจักรี ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเชิญร่วมสรรหาครูดีเด่นจากประเทศบังคลาเทศ ภูฐานและมองโกเลีย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม กระทรวงการต่างประเทศ ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตจาก 3 ประเทศ ได้แก่ นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาณ ประจำประเทศไทย และนายมูฮำหมัด อับดุล ไฮต์ เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมนายกันทูลก้า ชาดราบัค ที่ปรึกษา โดยการสนับสนุนจากกรมสารนิเทศ กระทรวงต่...
More