กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2562 The 2nd Princess Maha Chakri Award Forum 2019