รายการคนค้นฅน

รายการคนค้นฅน
คนค้นฅนย้อนหลัง : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4) เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 1/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.58) คนค้นฅนย้อนหลัง : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4) เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 2/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.58) คนค้นฅนย้อนหลัง :ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4)เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 3/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคาร ที่ 27 ต.ค.58)
คนค้นฅนย้อนหลัง : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4) เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 4/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.58) ก้างปลาคู่ผู้พิชิต-หมวก 6 ใบเทคนิค “ครูสอนเด็กคิด” ของคุณครูเฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณ รายงานโดย กัลยาวีร์ แว้วคล้ายหงษ์ และกรณ์ ตุลยศิลป์ TNN24 คนค้นฅนย้อนหลัง :ครูคุณากร ในรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พุทธศักราช 2558

ช่วงที่ 1/4

คนค้นฅน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3 …ครูณัชตา : นาฎศิลป์สร้างชีวิต (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ช่วงที่ 2/4 คนค้นฅน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3 …ครูณัชตา : นาฎศิลป์สร้างชีวิต (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ช่วงที่ 3/4 คนค้นฅน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3ครูณัชตา : นาฎศิลป์สร้างชีวิต(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ช่วงที่ 4/4
ทีวีบูรพา คนค้นฅน : Teaser ตอน เวทีแห่งการเรียนรู้ กับครูผู้สอนชีวิต (27 ต.ค.58) ครูคุณากรผู้ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในชุมชนคลองเตย ในรายการlighting talkกับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทางช่อง3family ทีวีบูรพา คนค้นฅน :ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (1)ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ช่วงที่ 1/4 -4/4(13 ต.ค.58)

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง | 22-01-58 Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง | 22-01-58 Lightning Talkกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง| รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง

| 22-01-58

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง | 22-01-58 คนค้นฅน : อาลัยครูเจี๊ยบ แม่พิมพ์กลางไพร | FULL (27 มี.ค.61) คนค้นฅน : คณิต ช่างเงิน แสงสว่างที่กลางไพร l FULL (6 ต.ค.62)