รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น และพลิกปมข่าว สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ปี 2562

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562

ราชอาณาจักรกัมพูชา นายวิรัก ลอย ร.ร.มัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย


รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS ออกอากาศ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายเล ทัน เลียม ครูสอนวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร.มัธยมชนเผ่าฮิม ลาม จ.เหิ่วซาง

รายการ บ่ายโมงตรงประเด็น ThaiPBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62

บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่  23 ส.ค. 62

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูหม่อง จ๋าย แคว้นมัณฑะเลย์  สอนภาษาอังกฤษและเกษตร ร.ร.จ่อ เม แคว้นมัณฑะเลย์

รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62

 รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS 

สาธารณรัฐสิงคโปร์นางแองจิลิน ชาน สิ่วเวิ่น หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร.แองโกไชนีส แผนกประถมศึกษาและหัวหน้าครูการสอนเด็กพิเศษ


รายการ ห้องข่าว : ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาครูอาเซียน ออกอากาศ 25 ส.ค. 62

ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM

รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ติมอร์-เลสเต | บ่ายโมงตรงประเด็น 4 ก.ย. 62

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ครูลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ (Ms. Lourdes Rangel Goncalves) 

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 4 กันยายน 2562

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของติมอร์-เลสเต

รายการ พลิกปมข่าว ออกกอากาศ เมื่อ 5 ก.ย. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ ติมอร์-เลสเต ประเทศเกิดใหม่ที่พยายามพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจน


รายการบ่ายโมง ตรงประเด็น 21 ก.ย. 2562
โครงการอาหารกลางวันและการศึกษา ติมอร์ เลสเต

รายการพลิกปมข่าว ออกอากาศ 17 ก.ย. 62

เด็กพิเศษ คนพิเศษ : บทวิเคราะห์เด็กพิเศษ ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายรูดี ฮาร์ยาดี

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 17 ก.ย. 62 

ประเทศมาเลเซีย นางเค เอ ราซียะฮ์

บ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศ เมื่อ 30 ก.ย. 62

เนการาบรูไนดารุสซาลาม นางฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ 

พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 2 ต.ค. 62

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายสาดัท บี มินันดัง

พลิกปมข่าว ออกอากาศเมื่อ 7 ต.ค. 62
“วันครูโลก” ความร่วมมือทีมไทยแลนด์

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมเยือนครูซาดัต

ครูสุเทพ เท่งประกิจ 

ครูเพื่อศิษย์ชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2562

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง