วีดิทัศน์

กระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีPrincess Maha Chakri Award ช่องทางเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 Smart News – ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี โฆษณารางวัล Princess Award
นานาทัศนะ “ครูดีของฉัน”
ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ดร.อริสรา กำธรเจริญ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
นิติพงษ์ ห่อนาค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
นิสากร ศักดิ์สง่าวงศ์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลนคร ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ สังขะไชย ประธานคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดภูเก็ต ยุพินทร์ สุทธิโสภณประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วรโชติ พัฒนดำรงจิตรประธานคณะกรรมการคัดเลือก จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุลประธานคณะกรรมการคัดเลือก จังหวัดน่าน สมบูรณ์ สว่างวรชาติประธานคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรัตน์ เจียตระกูลประธานคณะกรรมการคัดเลือก จังหวัดพะเยา อ่อนศรี ศรีอัมพรประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ประธานคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดมุกดาหาร
รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง
คนค้นฅนย้อนหลัง : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4) เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 1/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.58) คนค้นฅนย้อนหลัง : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4) เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 2/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.58) คนค้นฅนย้อนหลัง :ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4)เวทีแห่งการเรียนรู้ของครู

ผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 3/4

(ออกอากาศเมื่อวันอังคาร

ที่ 27 ต.ค.58)

คนค้นฅนย้อนหลัง : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (4) เวทีแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนชีวิต ช่วงที่ 4/4 (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.58) ก้างปลาคู่ผู้พิชิต-หมวก 6 ใบเทคนิค “ครูสอนเด็กคิด” ของคุณครูเฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณ รายงานโดย กัลยาวีร์ แว้วคล้ายหงษ์ และกรณ์ ตุลยศิลป์ TNN24 คนค้นฅนย้อนหลัง :ครูคุณากร ในรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พุทธศักราช 2558

ช่วงที่ 1/4

คนค้นฅน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3 …ครูณัชตา : นาฎศิลป์สร้างชีวิต (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ช่วงที่ 2/4 คนค้นฅน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3 …ครูณัชตา : นาฎศิลป์สร้างชีวิต (ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ช่วงที่ 3/4 คนค้นฅน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3ครูณัชตา : นาฎศิลป์สร้างชีวิต(ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558) ช่วงที่ 4/4
ทีวีบูรพา คนค้นฅน : Teaser ตอน เวทีแห่งการเรียนรู้ กับครูผู้สอนชีวิต (27 ต.ค.58) ครูคุณากรผู้ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในชุมชนคลองเตย ในรายการlighting talkกับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทางช่อง3family ทีวีบูรพา คนค้นฅน :ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ (1)ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ช่วงที่ 1/4 -4/4(13 ต.ค.58)

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง | 22-01-58 Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง | 22-01-58 Lightning Talkกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง| รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง

| 22-01-58

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง | รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูเกียรติครูผู้สร้าง | 22-01-58
โครงการประกวดคลิปเล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จากศิษย์ถึงครู
ครู ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ ครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ ครูนอกตำรา
โอกาส คิดถึงครู ครูที่เป็นมากกว่าครู
คุณครูแสงตะวัน ครูของชีวิต แม่…ครูสอนชีวิต จากใจศิษย์ถึงครู
โรงเรียนหนองกี่วิทยาคม ครูในดวงใจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กระดาษทราย ครูต้น หวังดี
ครูพลาสติก ครูดีที่ศิษย์รัก ผมมีวันนี้เพราะครู (นายบุลากร)
ผมมีวันนี้เพราะคุณครู (นายจีรชัย) เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู พระครู
คำพูดที่อยู่ในใจของเด็กข้างถนน แรงผลักดัน เสี้ยววินาที
ศิษย์ถึงครู จากศิษย์ถึงครู เสียงหนึ่ง…ถึงครู
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง1 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง2 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง3
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง4 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง5 พ่อครู
โอกาส ความเป็นครูไม่เคยเกษียณ ความหมายของคำว่าครู
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562