วิธีการเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องทำอย่างไร
ประชาชนทั่วไป เสนอชื่อครูแบบออนไลน์ ได้ที่นี่>>

ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนและเสนอชื่อแบบออนไลน์ได้ที่นี่>>

 

การเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

แผนปฏิบัติการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

 

คู่มือการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 


ปรับปรุงล่าสุด 12 ส.ค. 2563

ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนและเสนอชื่อแบบออนไลน์ได้ที่นี่>>

NameSizeHits
NameSizeHits
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB2776
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB2607
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB1594
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1826
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB15594
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB17270
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB2027