ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศติมอร์ – เลสเต ปี 2566 เปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อพัฒนาเด็กยากไร้

วันที่ 31 มกราคม 2567  คุณกาญจนาภรณ์ แกริทออท ผู้แทนชาวไทยในติมอร์ – เลสเต พร้อมด้วย MAJ Paul Garrioch ที่ปรึกษาทางการทหารประเทศออสเตรเลียประจำประเทศติมอร์ – เลสเต และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี  ได้เดินทางไปยังชุมชน Same เมือง Maubise  เพื่อร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็ก Mother Marry Home Care ที่ครู Filomena da Costa  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2566 ประเทศติมอร์ – เลสเต เป็นผู้จัดตั้งขึ้นและเป็นครูอาสาสมัครในศูนย์แห่งนี้ 

ในการนี้ ผู้แทนชาวไทยและคณะได้มอบอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ครู Filomena da Costa  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์พัฒนาเด็ก Mother Marry Home Care สำหรับเด็กยากไร้ เป็นอาคารที่ก่อสร้างเพิ่มเติมต่างจากอาคารเดิมที่เป็นเรือนไม้ โดยอาคารใหม่หลังนี้สร้างด้วยปูนและโครงเหล็กออกแบบให้เป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีโถงกว้างเพื่อรองรับกิจกรรมอเนกประสงค์ และยังมีห้องเรียนย่อยสองห้องในอาคารดังกล่าว โดยมีผู้นำชุมชนและนักเรียนในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับผู้แทนชาวไทย นอกจากนี้คณะผู้แทนชาวไทยและภาคีเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ยังได้พูดคุยกับครู ผู้นำชุมชนและเด็ก ๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในครั้งนี้

ติดตามข่าวสาร ศูนย์ Mother Marry Home Care  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083178646157

ทำความรู้จักครูฟิโลมิน่า เพิ่มเติมได้ที่
https://www.eef.or.th/article-pmca-201023/