ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

ข่าวพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 https://www.youtube.com/watch?v=OlNErmwyHmU ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD2 https://youtu.be/1z82lquEg3E ถ่ายทอดสด YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [เสียงภาษาอังกฤษ] https://www.youtube.com/watch?v=AaCqMcj_rbQ ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT World [เสียงภาษาอังกฤษ] https://youtu.be/dGvnPlhIoLY พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 - 16...
More

สรุปการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021)

การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021) เรื่อง Education Transformation in the Post -CoVID Era : การศึกษาที่ผันแปรเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดเสวนาออนไลน์ ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศกัมพูชา

จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันรามจิตติวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564ชมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube https://youtu.be/E1WGAX-vlv8 เวลา 13.30- 15.30 น. (เวลา BKK) ครูทอช บันดาว (Mrs. Tauch Bundaul) PMCA 2015ครูสอนภาษากัมพูชาโรงเรียนประถมศึกษาวัดโบ (Wat Bo Primary School) จังหวัดเสียมราฐ (Siem Reap Province) ครูดี โซ พอน (Mrs. Dy Sophorn) PMCA 2017ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษามาคุมร็อกร่อง จังหวัดกัมปงชนัง(kampong Chhnang Pr...
More

พบกับ 2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “Empowering Next Normal Online Education: How to Create Online Course that Spark”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์👨‍💼 รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ👨‍💼 ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว👨‍💼 ดร.วรสรวง ดวงจินดา👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับการสร้างสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกอนาคต”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์👩‍💼 ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว👩‍💼 ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิ...
More

ครูบรูไนย้ำเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษต้องไม่ตกหล่นการเรียนรู้ ครูคือคนสำคัญ ผู้ปกครองคือพลัง

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ระสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากเนอการาบรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)  PMCA 2015  ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน  Keriam Primary School ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang ...
More

ครูติมอร์-เลสเตรุกโครงการปฐมวัยศึกษา เตรียมเด็กตั้งแต่วัยเล็กร่วมกับพ่อแม่และชุมชน ดึงครอบครัวมีบทบาทการศึกษา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ระสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากเนอการาบรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)  PMCA 2015  ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน  Keriam Primary School ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang H...
More

ครูเวียดนามชี้ “ยุทธศาสตร์การศึกษายืดหยุ่นเท่าทัน โรงเรียนปิดแต่การเรียนรู้ต้องไม่ปิด” (กั้น) ปี 2021 (เสวนาครูอาเซียน:ลาว-เวียดนาม ตอน 2)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนา “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (PMCA) จากประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015  ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ครูคุนวิไล เคนกิติสัก  PMCA 2017 ครูใหญ่   โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง นครหลวงเวียงจ...
More

วันนี้ เวลา 17.00 น. พบกับ Teaser “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ผ่านช่องทาง YouTube (khurusapha) https://www.youtube.com/c/khurusapha

“11 ครูผู้สร้าง ที่หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ศิษย์ของครูทั้ง 11 คน ประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child - Centered Approach)”ออกอากาศทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม นี้ เวลา 17.00 น. แล้วมาเตรียมตัวพบกับ!! การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 2...
More

ขอเชิญร่วมการปฐมนิเทศครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.กำหนดการแสดงความยินดีโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรนิยาม "รางวัลแด่ครู"แสดงความยินดีโดย ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์เจตนารมณ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแสดงความยินดีโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญความสำคัญของความเป็นครูในบริบทที่หลากหลาย แสดงความยินดี และข้อคิดโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาความสำคัญของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้แทนครูเครือข่ายมูลนิธิฯ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ครู...
More

ขอเชิญร่วมการเสวนาออนไลน์ “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต”

วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. (GMT+7.00 BKK)กำหนดการเสวนาออนไลน์“ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 :ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต” วิทยากร ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบูรไนดารุสซาลาม (เวลาบูรไน 14.30-16.30 น.)• ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) PMCA 2015ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน Keriam Primary School• ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปา...
More