ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข” ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี

“อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยให้ความรู้ที่จะติดตัวนักเรียน ไปตลอดจนหมดลมหายใจ”ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่างปี 2565 – 2566 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 77 จังหวัด และองค์กรที่มีรางวัลระดับประเทศ 7 องค์กร พิจารณาให้ ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

เมื่อวันที่ 21-24 พ.ค. ที่ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2564 เพื่อเดินทางมาเยี่ยม ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ น.ส.บุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวั...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าพบผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะ พร้อมด้วยนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าพบนาย Nguyen Van Phuc รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมเวียดนาม นางสาว Nguyen Thi Thanh Minh รองอธิบดีความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาว Nguyen Thi Minh Tham หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการฯ เพื่อขอบคุณ ในความร่วมมือในความร่วมมือทั้งการคัดเลือกและดูแลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก...
More

คณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอย

30 มีนาคม 2566 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะ เดินทางเข้าพบนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอย และภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย โดยมีนางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต นางสาวนรีกานต์ ศรีชัยนาค เลขานุการเอก ร่วมต้อนรับ นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงฮานอย ในงานนี้ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแนวคิดการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศเวียดนาม และประเด็นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการขับเคล...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวทีเสวนาสัญจรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู PMCA นานาชาติ : “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง”

เวทีเสวนาสัญจรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566ณ โรงเรียนประถมทุ่งกาง กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลา 9.30 – 12.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้กับครู PMCA นานาชาติ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างพลังครูรุ่นใหม่กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง" จะพาทุกท่านไปพบกับ ครูคูนวิไล เคนกิตติสัก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูผู้ซึ่งเป็นทั้งนักบริหารและแม่ครูของเด็ก ๆ แห่งโรงเร...
More

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และผู้ได้รับรางวัล “คุณากร” “ครูยิ่งคุณ” และ”ครูขวัญศิษย์” ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖
More

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ผู้แทนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย นายอุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์  รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ และนางพัชรี อุตมัง นักวิชาการ มูลนิธิฯ ร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเ...
More

คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จฟ้ามหาจักรี ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูต และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเชิญร่วมสรรหาครูดีเด่นจากประเทศบังคลาเทศ ภูฐานและมองโกเลีย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม กระทรวงการต่างประเทศ ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตจาก 3 ประเทศ ได้แก่ นายคินซัง ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาณ ประจำประเทศไทย และนายมูฮำหมัด อับดุล ไฮต์ เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมนายกันทูลก้า ชาดราบัค ที่ปรึกษา โดยการสนับสนุนจากกรมสารนิเทศ กระทรวงต่...
More

“ครูไทยพบครูเทศ” : คณะทำงานมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศไทย ปี 2563 คณะทำงานโครงการ Student Entrepreneurship Program Team สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะทำงานวิชาการของมูลนิธิฯ รวมทั้งสิ้น 13 คน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเยี่ยมครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศฟิลิปปินส์ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจา...
More

ครูไทยพบครูเทศ” : คณะทำงานมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำกรุงมะนิลา และคณะ เข้าพบดร.มาร์การิตา คอนโซลาเซียน ซี บาลเลสติรอส (Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros) ผู้อำนวยการด้านการเยี่ยมเยียนต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีนายเฟรเดอริก ออร์ติซิโอ (Frederick Orticio) เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ 3...
More