วันนี้ เวลา 17.00 น. พบกับ Teaser “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ผ่านช่องทาง YouTube (khurusapha) https://www.youtube.com/c/khurusapha

“11 ครูผู้สร้าง ที่หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ศิษย์ของครูทั้ง 11 คน ประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child - Centered Approach)”ออกอากาศทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม นี้ เวลา 17.00 น. แล้วมาเตรียมตัวพบกับ!! การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 2...
More

ขอเชิญร่วมการปฐมนิเทศครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.กำหนดการแสดงความยินดีโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรนิยาม "รางวัลแด่ครู"แสดงความยินดีโดย ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์เจตนารมณ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแสดงความยินดีโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญความสำคัญของความเป็นครูในบริบทที่หลากหลาย แสดงความยินดี และข้อคิดโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาความสำคัญของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้แทนครูเครือข่ายมูลนิธิฯ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ครู...
More

ขอเชิญร่วมการเสวนาออนไลน์ “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต”

วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. (GMT+7.00 BKK)กำหนดการเสวนาออนไลน์“ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 :ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต” วิทยากร ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบูรไนดารุสซาลาม (เวลาบูรไน 14.30-16.30 น.)• ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) PMCA 2015ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน Keriam Primary School• ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปา...
More

ชมย้อนหลัง เสวนา “ความท้าทายของ การจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสปป.ลาว และเวียดนาม”

กำหนดการวันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 15.30-17.30 น. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015 ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก PMCA 2017 ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด PMCA 2019 โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบางประเทศเวียดนาม• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง PMCA 2015 ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย• ครูฟาน ถิ หนือ PMCA 2017 ทำงานงานสังคมด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษ...
More

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrpFkG7LcGjLuu3EiSnljoPu-fP3iaPQ3vUIGzxRDs4jQ7g/viewformดูผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา ได้ที่https://drive.google.com/uc?id=1JHEs921v1z__lCk4wcWBYxlUL0vjvWYP&export=download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563อ่านรายละเอียดที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://www.pmca.or.th/thai/?page_id=1386
More

ความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560  ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ครูสุเทพ  เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ...
More

ขอเชิญร่วมเสวนาทางไกล “ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19”

"ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19" วันพุธ 2 มิถุนายน 2564 13.30-15.30 น. วิทยากร • ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง (PMCA รุ่น 2 ปี 2560) ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี• ครูสุเทพ เท่งประกิจ (PMCAรุ่น 3 ปี 2562)โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา• ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ PMCA รุ่น 4 ปี 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงา• ครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (คุณากร ปี 2564) โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์• ครูสุมิตรา กลิ่นบุบผา (คุณากร ปี 2564) โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโ...
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สุดยอดครู 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์- เลสเต  รมว.ศธ.ห่วง ความรู้ถดถอยของผู้เรียน ย้ำมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนต้องมีอิสรภาพ ออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ครูประทินเผยบทบาทของครูในยุคโควิด-19 การศึกษาต้องยืดหยุ่น กระชับหลักสูตร พบหัวใจความเป็นครูลงพื้นที่เอาความรู้ไปถึงตัวเด็กเมื่อออนไลน์เข้าไม่ถึง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในงานแถลงข่าวครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 บทบาทความเป็น ‘ครู’ ในยุคโควิด-19 โดย...
More

งานแถลงข่าว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

งานแถลงข่าว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 “บทบาทความเป็นครู ในยุคโควิด-19” วันที่ 20 พ.ค. เวลา 13.30-15.00 น. ทาง Facebook ศธ 360 องศา และ Facebook รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ศธ 360 องศา: https://www.facebook.com/MOE360degreeรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี: https://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward
More