หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563อ่านรายละเอียดที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://www.pmca.or.th/thai/?page_id=1386
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระสำคัญพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  55 หน้า   สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  74 หน้า
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 The 3rd Princess Maha Chakri Award Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  81 หน้า  การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 2nd Princess Maha Chakri Award Forum 2019 ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  74 หน้า  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี ครูคุณากร และครูยิ่งคุณ ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 และงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เรื่อง การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2560 The First Princess Maha Chakri Award 2017 Forum ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน :  82 หน้า เรื่อง งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 The 2nd Princess Maha Chakri Award 2017 Ceremony ผู้แต่ง: มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  จำนวน: 71 หน้า เรื่อง Out of The Ordinary : Teacher Innovations Changing student lives ผู้แต่ง:...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสิงคโปร์

31 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นำคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้าเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสิงคโปร์ โดยมี Dr. Irene Ng อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Anglo-Chinese School (ACS-Primary) และคณะให้การต้อนรับ พร้อมเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ACS ซึ่งเป็นโรงเรียนเรียนที่จัดการศึกษาแบบรวม (Inclusive Education) ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ในงานนี้ ครู Angeline Chan Xiuwen ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์และเป็...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558 แด่ ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา จำนวน 157 หน้า
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ

เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ จำนวน 204 หน้า รูปแบบ e-Book ส่วนที่ 1 หน้า 1-105   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ   ส่วนที่ 2 หน้า 106-204
More