กัมพูชา เปิด 5 แนวทางหลักเพื่อปฏิรูปการศึกษา

. ดร. ฮง กิมเจียง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิด 5 แนวทางหลักในการปฏิรูปโรงเรียน ได้แก่ "ผลลัพธ์ที่เด็ก - พัฒนาคุณภาพครู - สร้างความร่วมมือชุมชน - การบริหารจัดการ - ความโปร่งใส" เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ชม บทสัมภาษณ์ ALTV https://www.facebook.com/share/v/aFB6WQLXnNewEy6H/?mibextid=tUvUA8
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยือนบังกลาเทศ เตรียมสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี บังกลาเทศ

วันที่ 8 – 10  พฤษภาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยด้วยดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ ผศ. ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ  ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และนางสาววงศ์เดือน สุวรรณคีรี คณะทำงานมูลนิธิฯ เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อเยี่ยมเยือนเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกเ...
More

กัมพูชา เริ่มใช้ “นโยบายครู” เน้นการผลิตและพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์

ปี พ.ศ. 2567 เป็นปีแรกที่กัมพูชา จะใช้ “นโยบายครู” ฉบับใหม่ ตามแผนปฏิบัติการตามนโยบายครู พ.ศ. 2567-2573 “Teacher Policy Action Plan 2024-2030” โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์ ดร.ฮง กิมเจียงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา ขอเชิญฟังบทสัมภาษณ์พิเศษ “ดร.ฮง กิมเจียง” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา โดย สถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเ...
More

ยกย่องเชิดชู “ครูผู้อุทิศชีวิต” ครูของครูเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

กว่าครึ่งศตวรรษ กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในความทุ่มเทให้กับอาชีพครูของ Ms. Ng Wai Cheng Deborah ครูผู้ซึ่งอุทิศตัวในการให้ความรู้และดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในโรงเรียน Ahmad Ibrahim Secondary School ตลอด 47 ปีที่ผ่านมา Ms. Ng Wai Cheng Deborah Ng ได้รับการยกย่องสำหรับการอุทิศตนในฐานะนักการศึกษาด้วยรางวัล Long Service ในวันแห่งความสำเร็จปี 2024 ในการนี้ทางโรงเรียนได้เชิญศิษย์เก่าของครูมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสำคัญครั้งนี้ เพื่อกล่าวขอบคุณคุณครูที่ดูแลนักเรียนที่...
More

ครูไทยร่วมเรียนรู้การสร้างสังคมฐานความรู้ผ่านประสบการณ์ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศกัมพูชา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาสัญจรเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปี 2567) เรื่อง  “การศึกษาเพื่อสังคมฐานความรู้ : การเข้าถึงการศึกษาและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศกัมพูชา” บอกเล่าประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศไทย ในวันที่ ...
More

การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย)

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงกำหนดการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตามประกาศรายละเอียดแนบท้ายนี้
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะทำงานมูลนิธิ พร้อมด้วยนายวิศรุต ปิยะวงศ์สมบูรณ์ เลขานุการเอก ณ กรุงมะนิลา Dr. Margarita Consolacion C. Ballesteros, Director IV of International Cooperation Office Department of Education และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ เดินทางจากกรุงมะนิลาไปยังเมือง General Santo ในหมู่เกาะมิดาเนา เพื่อเยี่ยมเยือนโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามพระราชดำริ สมเด็จ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฟิลิปปินส์

คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2566  เพื่อเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 ประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเข้าพบผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ฟิลิปปินส์ และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา และผู้บริหารจังหวัดและท้องถิ่น Ilocas วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2567 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิกา...
More

คณะทำงานมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูขวัญศิษย์ ๒๕๖๖ บนดอยแม่อุสุ จังหวัดตาก

ครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุขณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี วันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ มูลนิธิได้มอบหมายสถาบันรามจิตติ ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยือนครูนิวัฒน์ เงินงามมีสุข คณะครู นักเรียนและชุมชน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี  พร้อมเยี่ยมชมเรียนรู้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการโรงเรียน การทำงานร่วมกับชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ และพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์

เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปจังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจังหวัดตาก พบผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจังหวัดตาก และมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยภาคเช้า ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิฯ นำคณะ เข้าพบหารือ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อขอบคุณการดำเนิ...
More