คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมครู Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังเดินทางไปยังเมือง Baucau เพื่อเยี่ยมเยือน Mr. Vicente Marcal da Silva ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564 ณ โรงเรียน EBC Tirilolo School โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ

Mr. Vicente Marcal da Silva
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำ ปี 2564

เป็นครูใหญ่ที่ดูแลใน 7 โรงเรียน ซึ่งการมาเยี่ยมเยือนครั้งนี้ผลการดำเนินงานของครูทั้งด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือโดยมีโครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาการอ่าน และการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรการทำนา ณ แปลงนาข้าวในชุมชนที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก ๆ หรือห้องเรียนชาวนา ซึ่งการเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการทำนาและเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ได้มีข้าวไว้กินในครัวเรือน ทดแทนการซื้อข้าวจากการนำเข้า ติมอร์นำข้าวจากจีน เวียดนาม และไทย

นอกจากนี้ ครู Vicente ยังได้พาคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมเยือนนักเรียนในโรงเรียน Buruma School ที่จัดให้มีโครงการอาหารสำหรับเด็ก โดยนำเงินสนับสนุนที่ได้รับจากเครือข่ายครูไทยในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรีที่ได้บริจาคให้มาเป็นงบสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและชุมชนต่อไป  

« ของ 3 »