คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเยี่ยมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต  เพื่อเยี่ยมเยือนและพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 

โดยในวันที่ 3 สิงหาคม ดร. กฤษณพงศ์ และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อุปทูตไทย ณ กรุงดิลี เดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา เพื่อเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อหารือและแสดงความขอบคุณในความร่วมมือกับมูลนิธิฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้พบปะกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ดร. กฤษณพงศ์ และคณะกรรมการฯ ยังได้เดินทางไปสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และพบปะคณะชาวไทยในประเทศติมอร์-เลสเต อีกด้วย โดยในการนี้ยังได้มีการหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับติมอร์-เลสเต และความร่วมมือจากคณะชาวไทยในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในติมอร์-เลสเต

ดร. กฤษณพงศ์ กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่ให้คุณค่ากับความเป็นครูและส่งเสริมให้ครูได้เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การได้รับรางวัลเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขยายความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของแต่ละประเทศ และเป็นกลไกที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ให้เกิดเครือข่ายครูที่ต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของครูในกิจกรรมต่าง ๆ ในแนวคิดที่เป็น “Friends of Thailand” มิตรของประเทศไทย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้มีเดินทางไปเยี่ยมพบปะกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในรุ่นต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 เพื่อติดตามโครงการการเรียนการสอนที่กำลังดำเนินอยู่ และสำรวจความร่วมมือที่จะมีต่อไปในอนาคต รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลระดับนานาชาติ ซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ อีกทั้งมีคุณูปการต่อการศึกษา ในประเทศอาเซียนและติมอร์ – เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยจะมีการสรรหาในทุก 2 ปี โดยให้ครู 1 คนต่อประเทศ โดยได้รับความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการจากทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้น ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นี้

กระทรวงศึกษาธิการ

« ของ 2 »

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

« ของ 2 »