สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นครหลวงพระบาง ปี 2562

ณ สถานฑูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   การอภิปรายร่วมกับภาคธุรกิจไทย     การอภิปรายร่วมกับช่างภาพและสื่อมวลชน   สำนักงานเขตพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา    โรงเรียนสันติภาพ แขวงหลวงพระบาง วัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2562 ณ นครหลวงพระบาง

14 มิถุนายน 2562 ดร.กฤณพงษ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะ เข้าพบท่าน เอิง ลอสะหวัน สำนักงานศึกษาแขวงหลวงพระบาง และเจ้าหน้าที่การศึกษาแขวง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงและกีฬา ประเทศลาว และครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด ครูโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ นครหลวงพระบาง ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 เข้าร่วม โดยได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศลาวและไทย และยังได้ร่วมกันหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว

เชื่อมสานสัมพันธ์ด้านการศึกษา ดึงภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการทำงานครู   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการมูลนิธิ โดยเข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชฑูตไทย ณ เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในการสนับสนุนการพัฒนาครูและค้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โ...
More

การอบรมเพื่อพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมบียอน ในวันที่ 22 เม.ย. 2562 โดยงานนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สพฐ. มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา และ PMCAF โดย สพฐ. เป็นเจ้าภาพหลัก และในช่วงค่ำ ครูเรียม สิงห์ทร ครูผู้สร้างชีวิตเด็กบนดอยอ่างขาง มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูรุ่นใหม่ การอบรมวันที่ 2 23 เม.ย.2562 การพัฒนาครูรุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแ...
More

ครูพงศ์ทิพย์’ ครูขวัญศิษย์ รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมถวายรายงานการต่อยอดการทำงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ครูพงศ์ทิพย์ สมชอบ ครูขวัญศิษย์รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยครูพงศ์ทิพย์ ได้นำคณะครูและนักเรียนรร.เมืองสุรินทร์  พร้อมด้วยผลงานจากโครงการหมี่ไหม ถักทอ ก่ออาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายรับเสด็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากโครงการที่มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการต่อยอดการทำงานของครูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับลูกศิษย์ ครูพงศ์ทิพย์ เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนรา...
More

เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่หอสมุดคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562         ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูการทำงานของครู โดยครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11...
More

โทรทัศน์-เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี

เชิดชูรางวัลครูยิ่งคุณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ จ.ปัตตานี | 24-12-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ  ในโอกาสสัปดาวันกำพล วัชรพล ไทยรัฐทีวี จะพาไปรู้จักคณครู ที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งคุณครูท่านนี้ สอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไผ่) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
More

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMCA Classrooms Connected

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMCA Classrooms Connected การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้วยการเชื่อมห้องเรียน โดยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2015 Mr.Herwin Hamid จากปร...
More

แถลงข่าวการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

ชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้งที่ 3 ครูผู้ใช้ทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา คุรุสภาเดินหน้าปลุกจิตวิญญาณของความเป็นครูหวังพลิกคุณภาพการศึกษาไทย ขณะที่กสศ.เปิดผลวิจัย OECD พบเด็กยากจนที่สุดของประเทศทำคะแนนสอบติดอันดับสูงสุดของโลกได้ 3% ครู เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกศิษย์สู้ไม่ถอย เตรียมจัดทำบัญชีครูผู้ดูแลเด็กขาดโอกาสเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเชื่อเติมการทำงานของครูอย่างเป็นระบบ              เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่อาคารคุร...
More

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์ตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 เน้นคุณสมบัติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ที่มีการประชุมวิชากา...
More