คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2562 ณ นครหลวงพระบาง

14 มิถุนายน 2562 ดร.กฤณพงษ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนำคณะ เข้าพบท่าน เอิง ลอสะหวัน สำนักงานศึกษาแขวงหลวงพระบาง และเจ้าหน้าที่การศึกษาแขวง พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงและกีฬา ประเทศลาว และครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด ครูโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ นครหลวงพระบาง ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 เข้าร่วม โดยได้ประชุมแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศลาวและไทย และยังได้ร่วมกันหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเ...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สปป.ลาว

เชื่อมสานสัมพันธ์ด้านการศึกษา ดึงภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการทำงานครู   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นำโดยดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการมูลนิธิ โดยเข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชฑูตไทย ณ เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในการสนับสนุนการพัฒนาครูและค้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย...
More

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2560

ข่าวพระราชสำนัก สำนักข่าวไทย อสมท. วันที่ 27 เมษายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  https://youtu.be/Ukd-oUkrTeg
More

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

ประมวลภาพการทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2561-2562

เชื่อมร้อยการทำงานระหว่างครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2018-2019 ที่มา : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
More

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สมัยสามัญ ประจำปี 2561

https://youtu.be/GJMujSJ9DY4 ที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก 17 พฤษภาคม 2562 RoyalFamilyTH Chanel สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทรงเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต การประชุมสามัญประจำปี 2561  ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  ได้แก่ ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลส...
More

การอบรมเพื่อพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมบียอน ในวันที่ 22 เม.ย. 2562 โดยงานนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สพฐ. มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา และ PMCAF โดย สพฐ. เป็นเจ้าภาพหลัก และในช่วงค่ำ ครูเรียม สิงห์ทร ครูผู้สร้างชีวิตเด็กบนดอยอ่างขาง มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูรุ่นใหม่ การอบรมวันที่ 2 23 เม.ย.2562 การพัฒนาครูรุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแ...
More

ครูพงศ์ทิพย์’ ครูขวัญศิษย์ รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมถวายรายงานการต่อยอดการทำงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพให้แก่ลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ครูพงศ์ทิพย์ สมชอบ ครูขวัญศิษย์รุ่น 2 จังหวัดสุรินทร์ ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยครูพงศ์ทิพย์ ได้นำคณะครูและนักเรียนรร.เมืองสุรินทร์  พร้อมด้วยผลงานจากโครงการหมี่ไหม ถักทอ ก่ออาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายรับเสด็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากโครงการที่มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการต่อยอดการทำงานของครูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับลูกศิษย์ ครูพงศ์ทิพย์ เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนรา...
More

เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่หอสมุดคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562         ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูการทำงานของครู โดยครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11...
More