ประมวลภาพการทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2561-2562

เชื่อมร้อยการทำงานระหว่างครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2018-2019

ที่มา : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง