เวียดนามพร้อมรับเปิดเรียนใหม่ นักเรียนร่วมสร้างนั่งร้านกำจัดเชื้อสร้างความมั่นใจปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียน


นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของเวียดนามและลาว รายงานเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำประเทศเวียดนาม ที่กำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ไปทั่วโลก ว่า

หลายพื้นที่ในประเทศเวียดนาม เริ่มเปิดเทอมแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด หล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของเวียดนาม ชึ่งเป็นพื้นที่ของครูตรัน ถิ ถี่ ยุง (Trần Thị Thuỳ Dung) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนแรกของประเทศเวียดนาม  ปี 2015   ซึ่งปัจจุบันครูยุงเป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย กล่าวว่าประเทศเวียดนามได้มีแนวนโยบาย ” เมื่อถึง โรงเรียนจะปลอดภัย ..ปลอดภัยเพื่อต้อนรับ ทุกคนมาโรงเรียน ”  โดยมีแนวมาตรการต้านไวรัส Vovid-19 เมื่อนักเรียนกลับเข้าเรียน เช่น มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเป็นประจำในการสวมหน้ากากอานามัย ดื่มน้ำของตนเองเท่านั้น วัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเจล การทำความสะอาด ห้องเรียน บริเวณนอกห้องเรียน ในโรงเรียน ด้วยน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19   การเว้นระยะห่างทางสังคม การรณรงค์ด้านสุขอนามัยและการป้องกัน โรงเรียนเตรียมห้องพยาบาล เตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉิน

ในส่วนของนักเรียนก็ได้มีบทบาทในการช่วยกันดูแลและป้องกันด้วย โดยครูยุงได้เล่าถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสโมสรค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนโสโหมด (Số 1)  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษา จังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai)  นักเรียนได้รวมกลุ่มกันประดิษฐ์ “นั่งร้านกำจัดไวรัส โควิด-19ทั่วร่างกาย ” เพื่อมุ่งการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเส้นทางไปเรียน และสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับนักเรียนเมื่อกลับสู่โรงเรียนในช่วงที่โรงเรียนเปิดอีกครั้ง  โดยการสร้างนั่งร้านโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง เป็นทางเข้า แต่ละช่องทาง จะมีกระบอกฉีด 6 กระบอก ฉีดไอหมอก แสงอินฟาเรด หลอดไฟ หม่านโปร่งใส  โดยมีการตั้งอุณหภูมิ คงที่ตามกำหนด เพื่อกำจัดเชื้อโรคไวรัส โควิด-19 ให้กับบุคคลที่เดินผ่านเข้ามาได้สูงสุด  ในส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อนั่น ทางโรงเรียนได้สั่งซื้อที่นครหลวงฮานอย ภายใต้การรับรองของ  ดร.เหงียน วัน ค๋าย (Nguyễ Văn Khải)   มีการรับรองของสถาบันศูนย์อานามัยระบาดวิทยา

การจัดทำนั่งร้านกำจัดเชื้อไวรัส โควิด-19 จะถูกติดตั้งที่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียนมัธยมโสโหมด (Số 1)  จังหวัดหล่าวกาย (Lảo Cai)  ภาคเหนือ ประเทศเวียดนามกับเป้าหมาย ” เมื่อถึง โรงเรียนจะปลอดภัย ..ปลอดภัยเพื่อต้อนรับ ทุกคนมาโรงเรียน “ พร้อมๆกับนั่งร้านกำจัดฆ่าเชื้อทั่วร่างกาย ควบคู่ไปกับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่กล่าวไปข้างต้น ครูยุงกล่าวว่า ตัวอย่างนั่งร้านกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วร่างกาย  ที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดหล่าวกาย ประดิษฐ์ขึ้นเป็นงานที่น่ายกย่อง หวังว่า หลังจากโรงเรียนมัธยมโสโหมด (Số 1)  แล้ว จะมีอีกหลายโรงที่กำลังสร้างนั่งร้านกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับโรงเรียนของตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19  ตามรายทางถึงโรงเรียนถึงจะได้ผลตามที่รอคอย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง