ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เวียดนาม ปี 2562 ปิ้งไอเดียสร้างกล่องฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อัตโนมัติ โดยนำเงินธนบัตรและหน้ากากอนามัย ผ่านแสงยูวี อัลตราไวโอเลต


นายสุรชัย ดิ่งสวัสดิ์ คณะทำงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนพื้นที่ประสานหลักกับภาคการศึกษาของประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว ได้รายงานบทบาทของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำประเทศเวียดนาม โดยสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วแม้กระทั่งธนบัตรเงินตราที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ

นายสุรชัย รายงานว่า ครู เล ทัน เลียม ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ประจำประเทศเวียดนาม ได้อุทิศเวลาเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านธนบัตรเงินตราที่เปลี่ยนผ่านมือต่อมือ อาจทำให้มีการแพร่เชื้อระบาดได้จึงคิดค้นกล่องฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเงินทุกชนิด ตลอดจนผ้าอนามัยปิดปากแม้กระทั่งเป็นแบบผ้า

สิ่งประดิษฐ์กล่องฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นระบบเปิดปิดแบบอัตโนมัติผ่านเลเซอร์ เพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง เมื่อนำมือสัมผัสผ่านเลเซอร์แล้วกล่องจะทำการเปิดเอง จากนั้นนำธนบัตรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อไวรัสนำไปไว้ในกล่องเพื่อผ่านแสงยูวี อัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 10-20 วินาทีก็เสร็จสิ้น กล่องดังกล่าวก็จะเปิด แล้วนำธนบัตรเงินตราหรือสิ่งที่นำมาฆ่าเชื้อออกไปใช้งานได้ตามปกติ

ส่วนสิ่งประดิษฐ์นี้ ครู เล ทัน เลียม ได้ร่วมกับนักเรียนจากชนกลุ่มน้อยเพื่อช่วยกันสร้างกล่องฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านแสงยูวี อัลตราไวโอเลต จากโจทย์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมถึงการหาวัสดุที่ประหยัดงบประมาณ จึงใช้งบพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพียง 500,000 โดง เวียดนาม หรือประมาณ 780 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง