ขอเชิญ ชมถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD

ขอเชิญ ชมถ่ายทอดสด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-11.30 น.

รับชมย้อนหลังได้ที่