พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562


พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3
The 3rd Princess Maha Chakri Award Ceremony

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2
2nd Princess Maha Chakri Award Forum 2019

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี ครูคุณากร และครูยิ่งคุณ

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2562
ห้อง  World Ballroom ชั้น 23
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

จุดลงทะเบียน ห้อง  World Ballroom ชั้น 23

รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562