คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศมาเลเซีย ณ รัฐกลันตัน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ดร. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฯ  ท่าน มงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วย ดร.โรเซียยาฮ์ บินติ อับดุลลาห์ (Dr. Roziah binti Abdullah) หัวหน้าผู้ตรวจการสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางเยี่ยมครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah) ครูผู้ดูแลการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี (Panji Secondary School) รัฐกลันตัน ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 3 ปี ประจำปี 2019 โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านอบู ฮานีฟะห์ ฟัวซิ บิน ซาฮาริ (Abu Hanipah @ Fauzi bin Zahari) กระทรวงศึกษาธิการ รัฐกลันตัน  และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี


ในงานนี้คณะผู้บริหารและครูเค เอ ราซียะฮ์ ได้แนะนำถึงการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่หลากหลาย ตลอดจนกิจกรรม ห้องเรียนและโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ นอกจากนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรียังได้เยี่ยมชมห้องเรียน “Teratak SPA Pendidikan Khas”  ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษอีกด้วย

โรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี (Panji Secondary School) รัฐกลันตัน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียน (Inclusive Education) โดยมีผู้เรียนทั้งสิ้น 700 คน ในนี้มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 99 คน เป็นชาย 66 คน เป็นหญิง 33 คน โดยโรงเรียนจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ (Special Education) มีโปรแกรม ห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษ และมีครูเฉพาะทางที่ดูแลผู้เรียน ซึ่งหนึ่งในครูนั้นคือครูเค เอ ราซียะฮ์

ครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah) เป็นครูที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาตลอด 34 ปี มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ทั้งผู้เรียนกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) ผู้เรียนกลุ่มออทิสติก (Autistic Disorder) เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities) รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มอื่นๆ ครูเคเอยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ บทภาพยนตร์ สร้างนวัตกรรม “ห้องเรียนสปาเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ” อีกทั้งเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ และในปี 2018 ก็ยังได้เป็น 1 ใน 50 รายชื่อครูผู้รับรางวัลครูดีเด่นโลก ปี 2018 “Global Teacher Award” ที่คัดเลือกโดย Varkey Foundation ประเทศอังกฤษ อีกด้วย โดยครูเคเอ ราซียะฮ์ เชื่อว่า “ผู้เรียนที่เป็นเด็กนั้นมีความแตกต่าง แม้แต่ละคนจะมีความไม่พร้อมด้วยประการใดๆ แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เด็กต้องการเวลาและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และพัฒนา ครูจึงต้องช่วยให้เด็กเห็นคุณค่า ความงดงามและพลังในตัวของแต่ละคน หาสิ่งที่เด็กๆ สนใจและชอบ สนุกสนานให้เด็กๆได้ทำ เพื่อให้เด็กๆมีความสุขกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ทำและภาคภูมิใจในตัวเอง” 

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ รายงาน
สรรชัย หนองตรุด ภาพ (สถาบันรามจิตติ)

 

รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ออกอากาศเมื่อ 17 ก.ย. 62 

ประเทศมาเลเซีย นางเค เอ ราซียะฮ์

 กระทรวงศึกษาธิการและสถานฑูตครูเค เอ ราซียะฮ์ (Mrs. K.A. Razhiyah)