คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประสานภาคส่วนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์


30 กรกฎาคม 2562  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบท่าน Chua-Lim Yen Ching ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญและอำนวยการบริหารของสถาบันครูแห่งชาติสิงคโปร์ (Academy of Singapore Teachers) และคณะกรรมการ ครูผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน เพื่อแจ้งผลและกำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖๒ โดยมีครู Angeline Chan Xiuwen ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ โรงเรียน Anglo-Chinese School (ACS) ได้รับรางวัลในปีนี้

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ได้เล่าถึงการพัฒนาและทิศทางการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่ได้มีการปรับระบบการจัดการศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการสร้าง “ผู้เรียนที่มีคุณภาพเรียนรู้อย่างสนุกสร้างสรรค์ ค้นพบศักยภาพ สร้างทักษะอนาคต” รวมถึงระบบการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างครูผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การเรียนรู้และการดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ระบบประเมินบนฐานโรงเรียน และยังได้กล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปีนี้ โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เล่าถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และหารือการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของครูในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันต่อไป

จากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้เข้าพบ ท่านมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์ และคณะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวและการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในงานยังได้มีการแนะนำครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Mrs. Wang-Lim Ai Lian ครูรางวัลฯ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 Mrs. Sarabjeet Kaur d/o Hardip Singh รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 Ms. Angeline Chan Xiuwen รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 กับเอกอัครราชทูตและคณะ ทั้งนี้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศสิงคโปร์ใน 3 รุ่นยังได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเกี่ยวกับมุมมองและบทบาทของครูทั้ง 3 ท่านกับการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย นอกจากนี้ทางสถานฑูตยังได้เป็นฝ่ายประสานเชื่อมความสัมพันธ์กับภาคเอกชนโดยจัดให้คณะกรรมการมูลนิธิฯได้พบกับนายพิศิษฐ์ บูรณะกิจภิญโญ ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ณ สิงคโปร์ หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและที่เกี่ยวข้องต่อไป

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ รายงาน, สรรชัย หนองตรุด ภาพ

 

รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS 

สาธารณรัฐสิงคโปร์นางแองจิลิน ชาน สิ่วเวิ่น หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร.แองโกไชนีส แผนกประถมศึกษาและหัวหน้าครูการสอนเด็กพิเศษ


รายการพลิกปมข่าว ออกอากาศ 17 ก.ย. 62

เด็กพิเศษ คนพิเศษ : บทวิเคราะห์เด็กพิเศษ ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และท่านมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์
| เดินทางเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์