มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเข้าพบ เอกอัครราชฑูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดร. วัฒนพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภาและกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางเยี่ยมคาราวะ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชฑูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์เพื่อรายงานผลการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  ณ สถานฑูตเอกอัครราชฑูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์

ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เลขาธิการคุรุสภา และกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมชม The Academy of Singapore Teachers โดยมี Mrs. Chua-Lim Yen Ching รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ เพื่อหาแนวทางสนับสนุน การมีส่วนร่วม และต่อยอดการพัฒนาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ของประเทศสิงคโปร์ ณ The Academy of Singapore Teachers

และ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เลขาธิการคุรุสภา และกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเข้าพบคุณพิศิษฐ์ บูรณะกิจภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสาขาต่างประเทศสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย หารือความร่วมมือในการให้การสนับสนุนแก่ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของประเทศสิงคโปร์  ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาประเทศสิงคโปร์


เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางเยี่ยมครูแองจิลิน ซาน สิ่วเวิ่น ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนแองโกไชนีส ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 ประเทศสิงคโปร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับและเยี่ยมชมโรงเรียน ณ โรงเรียนแองโกไชนีส ประเทศสิงคโปร์

รายการ พลิกปมข่าว ThaiPBS 

สาธารณรัฐสิงคโปร์นางแองจิลิน ชาน สิ่วเวิ่น หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร.แองโกไชนีส แผนกประถมศึกษาและหัวหน้าครูการสอนเด็กพิเศษ


เครดิตภาพ: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข่าวคุรุสภา KPSNewS